Zapraszamy na nowe BEZPŁATNE studia podyplomowe

NIE PRZEGAP SZANSY!!!

Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - kwalifikacyjne studia podyplomowe  dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych

3-semestralne Studia Podyplomowe  dla Absolwentów studiów wyższych I i II stopnia o udokumentowanych kwalifikacjach nauczycielskich zamieszkałych na terenie WOJ. MAZOWIECKIEGO

Kwalifikacje w zakresie PEDAGOG SPECJALNY

Projekt realizowany na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW w ramach konkursu nr RPMA.10.03.04-IP-14-004/15, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych, RPO WM 2014-2020. Nr RPMA.10.03.04-14-1902/15. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 707 071,25 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA: 634 489,12 PLN
 
W TYM WKŁAD UE: 565 657 PLN

STUDIUJ, BY ZWIĘKSZYĆ SWOJE SZANSE NA RYNKU PRACY!

Czytaj więcej »

Samorząd Studentów zaprasza na Obóz Camp Zero

      Serdecznie zapraszamy wsztystkich kandydatów na studia, studentów i absolwentów do wzięcia udziału w 5 edycji wyjazdu integracyjnego Camp Zero!
Jest to obóz organizowany przez Samorząd Studentów UKSW i Fundację Wyszyńskiego.

Czytaj więcej »

Rozpoczęcie rekrutacji do Przedszkola UKSW

         Rodzice wychowujący dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą już zapisywaćswoje pociechy do nowego Przedszkola UKSW.

      Nasz Uniwersytet, wychodząc naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu swoich pracowników otwiera nową i wyjątkową placówkę opiekuńczo-wychowawczą, zlokalizowaną na kampusie na Młocinach.

Jej atutami są:
• w pełni profesjonalna kadra,
• program wychowawczy który łączy tradycyjne, sprawdzone rozwiązania z innowacyjnymi metodami pracy z dziećmi, Czytaj więcej »

Zapraszamy na Studia Podyplomowe

       

     Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych, prowadzonych na naszym Wydziale.

 

Czytaj więcej »

Stypendia


Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017

szczegóły

Czytaj więcej »

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach