Pani Dziekan dr hab. J. Kuczyńska -Kwapisz prof. UKSW odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski - 03.05.2014

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Żanety Tempczyk-Nagórka - 23.04.2014

Porozumienie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom - 10.04.2014

Porozumienie z Fundacją Anny Florek Czas Dzieciństwa - 10.04.2014

Inicjatywa Studentów - Marzycielska Poczta - 10.04.2014 r.

Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Wykład Otwarty - prof. dr Arndt Büssing - 27.03.2014

Zarządzanie Oświatą zakończenie I edycji - 22.03.2014

Wykład Otwarty prof. zw. dra hab. B. Śliwerskiego - 07.03.2014

Rada Wydziału wraz z Kolegium Rektorskim - 26.02.2014

Opłatek 2013

Koło Psychologiczne

Koło Pedagogów Specjalnych

Rozdanie dyplomów WNP 2013 - album II

Rozdanie dyplomów WNP 2013 - album I

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach