Komunikaty dla Studentów

PODPIĘCIE PRZEDMIOTÓW W SYSTEMIE USOS WEB - instrukcja
OFERTA SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH  
BIURO KARIER

Szanowni Państwo, od dnia 18.09.2017 r. dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych czynny będzie w następujących godzinach:

poniedziałek w godz. 9:00-12:00

wtorek w godz. 12:30-15:00

środa - dziekanat nieczynny

czwartek w godz. 12:30-15:00

piątek w godz. 9:00-12:00

sobota (w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych) w godz. 9:00-12:00 ; 12:30-15:00

 

STUDIA STACJONARNE

W dniu 23.04.2018 (poniedziałek) Ksiądz Dziekan dr hab. J. Niewęgłowski prof. UKSW odwołuje zajęcia oraz dyżur

W dniu 24.04.2018 (wtorek) ks. dr hab. D. Stępkowski prof. UKSW odwołuje zajęcia oraz dyżur

Informacja dla studentów I roku I stopnia, kierunek: Pedagogika oraz Pedagogika specjalna:

Szanowni Studenci, przypominamy, że 30 kwietnia 2018 r. mija termin złożenia deklaracji wyboru specjalności do właściwego dziekanatu (kierunek: Pedagogika oraz Pedagogika specjalna, studia stacjonarne
i niestacjonarne).

Wzór deklaracji dostępny jest na stronie Wydziału w zakładce: studenci => druki podań

Dr hab. B. Galas prof. UKSW przenosi dyżur z dnia 19.04.2018 r. na dzień 22.04.2018 godz. 10.00

W dniu 27.04.2017 dr I. Gątarek odwołuje zajęcia z powodu udziału w konferencji naukowej.

Termin odrabiania zajęć:

  • Diagnoza pedagogiczna i profilaktyka w szkole - 11.05.2018 r. godz. 15:00-16:30
  • Metodyka edukacji fizycznej i zdrowotnej w przedszkolu i szkole - termin odrabiania zajęć zostanie podany po ustaleniu z grupą
  • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - 11.05.2018 godz. 8:00-9:30

W dniu 26.04.2018 r. ks. dr hab. S. Chrobak prof. UKSW odwołuje dyżur oraz zajęcia z przedmiotu: Pedagogika chrześcijańska. 

Zajęcia z przedmiotu: Pedagogika chrześcijańska zostaną odrobione w dniu 20.04.2018 w ramach ogólnopolskiej konferencji pt. "Niepełnosprawność i rehabilitacja osób w starszym wieku w obszarze teorii, kształcenia i praktyki zawodowej"

Zajęcia z przedmiotu: Warsztat pedagogiczny - Współczesne badania w edukacji międzykulturowej prowadzone przez ks. dr Z. Babickiego odbędą się w następujących terminach:

21-22.04.2018 w godz. 9:00-16:00, sala 1555

12-13.05.2018 w godz. 9:00-16:00, sala 1555

Zajęcia z przedmiotu: Podstawy prawne w pedagogice specjalnej (III rok, Pedagogika specjalna, specjalność: Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i Tyflopedagogika) z dnia 09.04.2018 odbędą się w dniu 23.04.2018 w godz. 16:45-18:15, sala 1539
Zajęcia z przedmiotu: Podstawy prawne i organizacyjne oświaty (II rok, studia stacjonarne II stopnia) z dnia 09.04.2018 odbędą się w dniu 23.04.2018 w godz. 18:30-20:00, sala 1559
W dniu 29.05.2018 zajęcia z przedmiotu: Współczesnej tendencje w pedagogice specjalnej (godz. 11:30-13:00) jednorazowo odbędą się w budynku nr 21, sala 106

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Informacja dla studentów I roku I stopnia, kierunek: Pedagogika oraz Pedagogika specjalna:

Szanowni Studenci, przypominamy, że 30 kwietnia 2018 r. mija termin złożenia deklaracji wyboru specjalności do właściwego dziekanatu (kierunek: Pedagogika oraz Pedagogika specjalna, studia stacjonarne
i niestacjonarne).

Wzór deklaracji dostępny jest na stronie Wydziału w zakładce: studenci => druki podań

W dniu 09.06.2018 dr hab. W. Starnawski prof. UKSW odwołuje zajęcia.

Termin odrabiania zajęć:

  • Etyka w zawodzie pedagoga - 06.05.2018 godz. 15:00-16:30
  • Warsztat pedagogiczny - Podstawy pracy naukowej - 06.05.2018 godz. 16:45-18:15
  • Warsztat badawczy pedagoga - ujęcie humanistyczne i osobowe - 05.05.2018 godz. 18:30-20:00
  • Myśl Jana Pawła II wobec współczesnych problemów i kontrowersji wokół osoby - 05.05.2018 godz. 11:30-13:00

W dniu 05.05.2018 dr A. Rychlik odwołuje zajęcia.

Zajęcia z przedmiotu: Konstruowanie i ewaluacja programów terapii pedagogicznej zostaną odrobione w dniu 19.05.2018 godz. 9:45

W dniu 21.04.2018 (sobota) dr hab. M. Boużyk odwołuje zajęcia oraz dyżur.

Odrabiany Warsztat pedagogiczny - Sztuka czytania krytycznego tekstów naukowych odbędzie się w dniu 22.04.2018 (niedziela) w godz. 8:00-9:30, budynek nr 15 sala 1526

Dnia 17.03.2018 (sobota) dr E. Kwiatkowska odwołuje seminarium licencjackie. Seminarium zostanie odrobione
dnia 21.04.2018 r. w godz. 9.45-11.15, budynek nr 15, sala 1543.  (9.45 - 13.00 - jednorazowo -
budynek nr 15 sala 1543)

W dniu 06.05.2018 (niedziela) dr A. Kulpa-Puczyńska odwołuje zajęcia oraz dyżur z powodu udziału w konferencji naukowej.

Zajęcia zostaną odrobione w dniu 20.05.2018 (niedziela) w następujących godzinach:

8:00-9:30 - Polityka społeczno-zawodowa różnych grup wiekowych, budynek nr 15, sala 1526

15:00-16:30 - Seminarium magisterskie (II rok II stopnia), budynek nr 15, sala 1526

16:45-18:15 - Seminarium licencjackie (II rok I stopnia), budynek nr 15, sala 1526

W dniu 19.05.2018 (zjazd VII) dr K. Wereszka odwołuje zajęcia.

Zajęcia zostaną odrobione w dniu 21.04.2018 (zjazd V):

w godz. 13:15-14:45 - zajęcia zgodnie z planem zajęć, budynek nr 21, sala 202

w godz. 15:00-16:30 - zajęcia odrabiane ze zjazdu V, budynek nr 21, sala 202

W dniu 21.04.2018 w godz. 18:30-20:00 w sali 1539 odbędą się odrabiane ze zjazdu I zajęcia z przedmiotu: Konstruowanie i ewaluacja programów terapii pedagogicznej prowadzone przez dr A. Rychlika 

Język rosyjski

16.02.2018 16:00-20.00, budynek nr 4 sala 0403

02.03.2018 15:00-20:00, budynek nr 4 sala 0403

18.03.2018 8.00 - 11.15, budynek nr 4 sala 0403

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach