Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2017/2018

Terminy rejestracji:

 od 12.02.2018 r. od godz. 20.00 do 04.03.2018 r. do godz. 23.59

 

Wszyscy Studenci muszą obowiązkowo zarejestrować się na zajęcia przewidziane
na danym roku studiów

(ZGODNIE Z PLANEM ZAJĘĆ)

Logujemy się na stronie www.usosweb.uksw.edu.pl

 

Zarejestrowanie się na dany przedmiot zobowiązuje studenta do jego obowiązkowego zaliczenia !!

 

WAŻNE INFORMACJE:

- Studenci I roku I stopnia rejestrują się na dwa spośród podanych warsztatów pedagogicznych do wyboru

- Studenci II roku I stopnia rejestrują się na jedno spośród podanych seminariów licencjackich do wyboru

- Studenci I roku II stopnia rejestrują się na jeden spośród podanych wykładów w języku angielskim

- Studenci I roku I stopnia rejestrują się również na język obcy

- Studenci II roku I stopnia rejestrują się również na język obcy oraz wychowanie fizyczne (tylko studia stacjonarne)

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach