Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 25/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP UKSW z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członka Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Uchwała nr 24/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP UKSW z dnia 18 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia liczebności każdej z grup w składzie Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW

 

Komunikat nr 3
Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Pedagogicznych z dnia 03.06. 2016 r. w sprawie zebrania wszystkich nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych na wydziale, którym przysługuje czynne prawo wyborcze

 

Komunikat nr 2
Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Pedagogicznych z dnia 03.06. 2016 r. w sprawie zebrania wszystkich nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, zatrudnionych na wydziale, którym przysługuje czynne prawo wyborcze

 

Komunikat nr 1
Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Pedagogicznych z dnia 03.06. 2016 r. w sprawie zebrania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

 

 

Uchwała nr 20/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP UKSW z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie stwierdzenia dokonania  wyboru prodziekana do spraw nauki i współpracy międzynarodowej

 

Uchwała nr 19/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP UKSW z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie stwierdzenia dokonania  wyboru prodziekana do spraw studenckich i kształcenia

 

Uchwała nr 16/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP UKSW w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie dopuszczenia do wyborów kandydata na prodziekana

 

Uchała nr 15/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP UKSW w Warszawie z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zwołania kolegium elektorów Wydziału w celu wyboru prodziekanów

 

Uchwała nr 14/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP UKSW w Warszawie z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie dopuszczenia do wyborów kandydata na prodziekana

 

Uchwała nr 13/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP UKSW w Warszawie z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie dopuszczenia do wyborów kandydata na prodziekana

 

Uchwała nr 12/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP UKSW w Warszawie z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP UKSW z dnia 19 maja 2016 r.w sprawie zwołania kolegium elektorów Wydziału w celu wyboru prodziekanów

 

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP UKSW z dnia 17 maja 2016 r. do Studentów elektorów Wydziału w sprawie kandydatury prodziekana ds. studenckich i kształcenia
 

Uchwała nr 11/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW

 

Skład Kolegium elektorów Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW (szczegóły)
 

Uchwała nr 2/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP UKSW z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie dopuszczenia do wyborów kandydata na dziekana (szczegóły)
 

Uchwała nr 3/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP UKSW z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie dopuszczenia do wyborów kandydata na dziekana (szczegóły)
 

Uchwała nr 4/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP UKSW z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie dopuszczenia do wyborów kandydata na dziekana (szczegóły)
 

Uchwała nr 5/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP UKSW z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie dopuszczenia do wyborów kandydata na dziekana (szczegóły)
 

Uchwała nr 6/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zwołania posiedzenia kolegium elektorów Wydziału w celu prezentacji kandydatów na dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW (szczegóły)

 

Uchwała nr 7/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zwołania posiedzenia kolegium elektorów Wydziału w celu wyboru dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW (szczegóły)

 

Uchwała nr 8/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przeprowadzenia posiedzenia prezentacyjnego  oraz trybu kierowania pytań do kandydatów na dziekana  Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW (szczegóły)

 

Uchwała nr 9/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu kierowania pytań i udzielania odpowiedzi  kandydatów na prodziekanów  Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW (szczegóły)

 

Uchwała nr 10/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ustalenia sposobu wyróżnienia kandydatów w wyborach na dziekana   Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW (szczegóły)


 

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przeprowadzenia głosowania na dziekana  Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW (szczegóły)

____________________________________________________

 

Zebranie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego (pracowników niesamodzielnych) odbędzie się w czwartek 28 kwietnia br. o godz. 12.45 w sali 1558. Celem zebrania jest wybór dwóch elektorów wydziału.

 

 

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP UKSW z 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyboru elektorów spośród pracowników niesamodzielnych

 

W zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, w którym uczestniczyło 12, spośród 14 osób uprawnionych wybrano większością bezwzględną trzech elektorów Wydziału. Zostali nimi

1. dr Ewa Kulawska  11 głosów

2. dr Kinga Krawiecka  9 głosów

3. dr Martyna Żelazkowska  7 głosów

W związku z tym, że  zgodnie z uchwałą Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  elektorzy wydziału muszą zostać wybrani bezwzględną większością głosów, pozostali dwaj kandydaci zostaną wybrani na kolejnym zebranku wyborczym.

Zebranie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego w celu wyboru pozostałych dwóch elektorów Wydziału odbędzie się 28 kwietnia o godz. 12.45 w sali 1558.

 

 

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP UKSW

Dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW

 

 

 

 

Kandydaci, którzy zostali wybrani w II głosowaniu 20 kwietnia br., a więc dr I. Gątarek i ks. dr Z. Babicki zostali wybrani zwykłą większością głosów, a powinna być bezwzględna większość według uchwały Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej.


dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej

 
 

Komunikat nr 1

Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Pedagogicznych

z dnia 9 kwietnia 2016 r.

w sprawie zebrania nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW zwołuje na dzień 20 kwietnia 2016 r. na godzinę 13.30, sala 1558 zebranie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego (pracowników niesamodzielnych) godz. 13.30, sala 1558.

Celem zebrania jest wybór elektorów Wydziału Nauk Pedagogicznych. Zgodnie z Uchwałą nr 1/16 w oparciu o § 48b Statutu UKSW i zgodnie z Tabelą nr 2 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do Statutu UKSW nauczyciele akademiccy nieposiadający tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego wybierają ze swego grona 5 elektorów Wydziału.

 

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP

dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW

 

____________________________________________________

 

Komunikat nr 2

Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Pedagogicznych

z dnia 9 kwietnia 2016 r.

w sprawie zebrania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW zwołuje na dzień 20 kwietnia 2016 r. na godzinę 13.15, sala 1558 zebranie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Celem zebrania jest wybór elektorów Wydziału Nauk Pedagogicznych.

Zgodnie z Uchwałą nr 1/16 w oparciu o § 48b Statutu UKSW i zgodnie z Tabelą nr 2 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do Statutu UKSW pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wybierają ze swego grona 2 elektorów Wydziału.

 

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP

dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW

 

____________________________________________________

 

Komunikat nr 1

Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Pedagogicznych

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie terminu i procedury zgłaszania kandydatów na dziekana WNP

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w oparciu o § 6 ust. 2 oraz § 20 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do Statutu UKSW stwierdza, że w związku z wyznaczeniem na dzień 11 maja 2016 r. posiedzenia kolegium elektorów Wydziału Nauk Pedagogicznych w celu prezentacji kandydatów na dziekana oraz posiedzenia w celu wyboru dziekana kandydatów na dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych należy zgłaszać na piśmie przewodniczącemu Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW do dnia 27 kwietnia 2016 r. (włącznie).

Zgłoszenia może dokonać każda osoba posiadająca czynne prawo wyborcze. Zgłoszenie powinno zawierać pisemną zgodę kandydata na dziekana.

 

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP

dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW

 

 

____________________________________________________

INFORMACJE WYBORCZE  - 17 marca 2016 r.

 

20 kwietnia odbędzie się wybór elektorów Wydziału spośród:

1. pracowników niesamodzielnych  5 elektorów godz. 13.30 sala 1558

2. pracowników administracyjnych  2 osoby godz. 13.00 sala 1558.

 

Przedstawiciele studentów wybierają 7 elektorów.

Liczba elektorów jest ustalona według Załącznika nr 2 Ordynacja wyborcza do Statutu UKSW, Tabela nr 2.

 

Zatem na Wydziale będzie ogółem 32 elektorów

- pracownicy samodzielni  18,

- pracownicy niesamodzielni  5,

- pracownicy administracji  2,

- studenci  7.  

 

 

11 maja odbędą się dwa posiedzenia:

- pierwsze o godz. 12.00 sala 1558  w celu prezentacji kandydatów na dziekana Wydziału;

- drugie o godz. 14.00 (po zakończeniu prezentacji) sala 1558 ? posiedzenie kolegium elektorów wydziału w celu wyboru dziekana.

 

W sprawach organizacyjnych Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące zasady:

a) kolejność wystąpień kandydatów zostanie ustalona drogą losowania w dniu prezentacji;

b) każdy z kandydatów otrzyma 15 minut na prezentację swojego programu;

c) kandydaci będą odpowiadać na zadawane pytania po przeprowadzeniu wszystkich prezentacji.

 

 

18 maja godz. 14, sala 1558  posiedzenie kolegium elektorów wydziału w celu wyboru prodziekanów.

 

 

29 czerwca  zebrania wyborcze w celu:

            wyboru członków Senatu

            wyboru członków Rady Wydziału

 

Przypominam, że  według Statutu UKSW i Załącznika Ordynacja Wyborcza ? kandydaturę dziekana może zgłosić każda osoba mająca czynne prawo wyborcze na naszym Wydziale.

 

Kandydatura powinna być zgłoszona na piśmie do Przewodniczącego Komisji do 27 kwietnia włącznie (środa). Zgłoszenie powinno również zawierać pisemną zgodę kandydata.

 

 

 

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP

Witold Starnawski

 

 

____________________________________________________________

Dnia 17.02.2016 r. na spotkaniach wyborczych WNP UKSW do kolegium elektorów Uniwersytetu zostały wybrane następujące osoby:
 

Spośród pracowników niesamodzielnych:

ks. dr Zbigniew Babicki

 

Spośród pracowników samodzielnych:

dr hab. Barbara Baraniak prof. UKSW

ks. dr hab. Stanisław Chrobak prof. UKSW

dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz prof. UKSW

prof. dr hab. Jan Piskurewicz

prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek

 

______________________________________________________________________________

 

 

Terminarz wyborczy na Wydziale Nauk Pedagogicznych  w 2016 r.

17 lutego 2016 r.  wybór elektorów Uniwersytetu spośród pracowników samodzielnych oraz pracowników niesamodzielnych.

 

20 kwietnia 2016 r.   wybór elektorów Wydziału spośród pracowników niesamodzielnych oraz administracyjnych.

 

11 maja 2016 r.

 posiedzenie w celu prezentacji kandydatów na dziekana Wydziału

 posiedzenie kolegium elektorów wydziału w celu wybrania dziekana.

 

18 maja 2016 r.  posiedzenie kolegium elektorów wydziału w celu wyboru prodziekanów.

 

29 czerwca  2016 r.  zebrania wyborcze w celu:

            wyboru członków Senatu

            wyboru członków Rady Wydziału

 

 

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Nauk Pedagogicznych

Dr hab. Witold Starnawski

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach