Rekrutacja do projektu "NOWOCZESNY PEDAGOG"

Projekt „Nowoczesny pedagog”

Nr POWR.03.01.00-00-K423/16

 

Drodzy Studenci,

Na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie w okresie 23-28 października odbędzie się rekrutacja do projektu NOWOCZESNY PEDAGOG, skierowanego do studentów 3 roku I stopnia studiów i 2 roku II stopnia studiów.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie pożądanych na rynku pracy kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, przedsiębiorczych, informatycznych i analitycznych studentów pedagogiki i pedagogiki specjalnej ostatniego roku studiów I i II stopnia. Absolwenci dzięki udziałowi w projekcie zwiększą swe szanse na zatrudnienie, jak również elastyczność i uniwersalność na rynku pracy.

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Działania projektowe będą stanowiły elementy dodatkowe w cyklu kształcenia.

 

W ramach projektu odbędą się warsztaty, zajęcia projektowe oraz wizyty studyjne.

Zajęcia będą odbywać się w ciągu dni roboczych w godzinach nie kolidujących z podstawowym programem kształcenia studentów na WNP oraz w niektóre soboty.

Każdy uczestnik uzyska możliwość uczestniczenia w 4 z 10 oferowanych warsztatów i certyfikowanych szkoleń, w 2 z 5 zajęć projektowych oraz w 2 z 4 wizyt studyjnych.

 

Certyfikowane kursy i warsztaty:

 1. Zastosowanie narzędzi dostępnych w chmurze do tworzenia materiałów edukacyjnych,
 2. Uniwersalne projektowanie w dydaktyce,
 3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji,
 4. Przedsiębiorczość dla nauczycieli,
 5. Metoda projektowa i warsztatowa w praktyce szkolnej,
 6. Moralność i empatia w pracy pedagoga,
 7. Pomocy przedmedyczna dla dzieci,
 8. Angielski dla pedagogów (B2),
 9. Animacja zabaw,
 10. Bajkoterapia.

 

Zespołowa praca metodą projektu w zakresie:

 1. Lalkoterapia,
 2. Terapia Hokus Focus,
 3. Zastosowanie platformy e-learningowej,
 4. W cudzych butach opracowywania metod rozwijania empatii wśród studentów,
 5. Wydziałowe spotkania z ekspertami rynku pracy;

 

Wizyty studyjne u pracodawców z obszaru pedagogiki i pedagogiki specjalnej.

 

DO 28 PAŹDZIERNIKA wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne (znajdujące się na stronie WNP w zakładce projekty/Nowoczesny Pedagog/dokumenty rekrutacyjne) można składać w Biurze Projektu (bud. 15, pok. 1504, ul Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, poniedziałek i czwartek w godz. 13.00-15.00 oraz sobota 9.40-10.10).

Informacja o zakwalifikowaniu do projektu zostanie rozesłana studentom w wiadomości e-mailowej. Wówczas każdy z uczestników będzie zobowiązany wypełnić on-line bilans kompetencji, stanowiący podstawę przydziału do określonych zajęć projektowych.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej WNP, jak również w Regulaminie.

 

W razie pytań można kontaktować się z kierownikiem projektu, dr Marleną Kilian (m.kilian@uksw.edu.pl)

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach