Rekrutacja uzupełniająca do projektu "NOWOCZESNY PEDAGOG"

Projekt „Nowoczesny pedagog”

Nr POWR.03.01.00-00-K423/16

 

Drodzy Studenci,

W styczniu 2017 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie została otwarta  rekrutacja uzupełniająca do projektu NOWOCZESNY PEDAGOG, skierowanego do studentów 3 roku I stopnia studiów i 2 roku II stopnia studiów.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie pożądanych na rynku pracy kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, przedsiębiorczych, informatycznych i analitycznych studentów pedagogiki i pedagogiki specjalnej ostatniego roku studiów I i II stopnia. Absolwenci dzięki udziałowi w projekcie zwiększą swe szanse na zatrudnienie, jak również elastyczność i uniwersalność na rynku pracy.

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Działania projektowe będą stanowiły elementy dodatkowe w cyklu kształcenia. Będzie możliwość otrzymania dodatkowych punktów ECTS i//lub zwolnienia z części praktyk.

Zajęcia będą odbywać się w godzinach nie kolidujących z podstawowym programem kształcenia studentów na WNP.

 

W ramach projektu będą prowadzone warsztaty i certyfikowane kursy (w okresie styczeń-marzec), zajęcia projektowe (marzec-maj) oraz wizyty studyjne (maj-czerwiec)..

Każdy uczestnik uzyska możliwość uczestniczenia w 4 z 10 oferowanych warsztatów i certyfikowanych szkoleń, w 2 z 5 zajęć projektowych oraz w 2 z 4 wizyt studyjnych.

 

Certyfikowane kursy i warsztaty:

 1. Zastosowanie narzędzi dostępnych w chmurze do tworzenia materiałów edukacyjnych,
 2. Uniwersalne projektowanie w dydaktyce,
 3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji,
 4. Przedsiębiorczość dla nauczycieli,
 5. Metoda projektowa i warsztatowa w praktyce szkolnej,
 6. Moralność i empatia w pracy pedagoga,
 7. Pomocy przedmedyczna dla dzieci,
 8. Angielski dla pedagogów (B2),
 9. Animacja zabaw,
 10. Bajkoterapia.

 

Zespołowa praca metodą projektu w zakresie:

 1. Lalkoterapia,
 2. Terapia Hokus Focus,
 3. Zastosowanie platformy e-learningowej,
 4. W cudzych butach opracowywania metod rozwijania empatii wśród studentów,
 5. Wydziałowe spotkania z ekspertami rynku pracy;

 

Wizyty studyjne u pracodawców z obszaru pedagogiki i pedagogiki specjalnej.

 

Powody, dla których warto wziąć udział w projekcie:

 • Projekt ukierunkowany jest na kształcenie kompetencji wysoko cenionych na rynku pracy.
 • Projekt oferuje zajęcia wysoce innowacyjne w skali Polski, ale również świata. Daje możliwość uczestniczenia w tworzeniu innowacyjnych teorii, metod, terapii.
 • Projekt finansowany jest przez najbardziej prestiżową instytucję w dziedzinie nauki i innowacji: Narodowe Centrum Badan i Rozwoju.
 • Zajęcia prowadzone są przez cenionych pracowników Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie oraz prestiżowe w swojej dziedzinie jednostki zewnętrzne.
 • Udział w projekcie daje możliwość zdobycia dodatkowych punktów ECTS i zaliczenia części praktyk.
 • Każdy uczestnik projektu otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w projekcie, jak również, w przypadku zajęć prowadzonych przez jednostki zewnętrzne, zaświadczenia cząstkowe.
 • Projekt buduje kompetencje miękkie i zawodowe zwiększające szanse na znalezienie kierunkowego zatrudnienia.
 • Projekt rozwija kompetencje przedsiębiorcze, co daje szanse na przejęcie sterów kariery we własne ręce.

 

Pedagogika to jeden z najchętniej wybieranych kierunków studiów w Polsce, w związku z czym jej absolwenci stanowią znaczną część ogółu absolwentów corocznie zasilających krajowy rynek pracy (ok. 15% wg GUS). W związku z niżem demograficznym i malejącą liczbą uczniów, stale dochodzi do redukcji zatrudnienia w szkołach (Raport o stanie edukacji 2011, IBE). W efekcie na rynku pracy o etaty nauczycielskie ubiegają się absolwenci pedagogiki oraz doświadczeni nauczyciele. Nadpodaż pedagogów skutkuje jednym z najwyższych wskaźników bezrobocia w tej grupie zawodowej (Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy, 2012). Tak wysoki wskaźnik bezrobocia świadczy m.in. o niedopasowaniu kompetencji absolwentów pedagogiki do potrzeb współczesnego rynku pracy. Przykład: rynek ceni przedsiębiorczość, podczas gdy pedagodzy należą do grupy zawodów najmniej zdecydowanych na prowadzenie własnej działalności gospodarczej (Młodzi na rynku pracy–pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni, Bilans Kapitału Ludzkiego, 2015).

Projekt ma za zadanie wyposażyć absolwentów w kompetencje zawodowe odpowiadające potrzebom rynku pracy i tym samym zwiększyć ich szanse na zatrudnienie.

 

DO 13 STYCZNIA wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne (znajdujące się na dole strony: (http://www.pedagogika.uksw.edu.pl/node/1574) można składać osobiście w Biurze Projektu (bud. 15, pok. 1504, ul Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa) w czasie dyżuru kierownika projektu (dr Marlena Kilian), wysłać pocztą na adres Biura lub zostawić w Dziekanacie.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej WNP (http://www.pedagogika.uksw.edu.pl/node/1574), jak również w Regulaminie.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

REGULAMIN REKRUTACJI - szczegóły

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - szczegóły

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA - szczegóły

OŚWIADCZENIE - szczegóły

 

W razie pytań można kontaktować się z kierownikiem projektu, dr Marleną Kilian (m.kilian@uksw.edu.pl)

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!