Komunikaty dla Pracowników nieetatowych

W związku z nowymi wytycznymi osoby, które zostały wskazane do prowadzenia zajęć w ramach umów zlecenia w roku 2017/2018 zobowiązane są przekazać następujące dokumenty:

  1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UKSW. W podaniu należy dokładnie wskazać przedmioty, których prowadzenie deklaruje pracownik, kierunek, wydział w ramach którego będzie prowadzony przedmiot. Podanie musi być zaakceptowane przez Kierownika zakładu/katedry i Dziekana Wydziału (pobierz wzór);
  2. Kopię dyplomu oraz inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach;
  3. Kwestionariusz osobowy (pobierz kwestionariusz);
  4. Kartę(y) przedmiotu (ów), która (e) będzie (ą) przedmiotem umowy

skrócona karta przedmiotu - pobierz

        5. Oświadczenie do celów składkowych i podatkowych oraz oświadczenie do celów rozliczeń z ZUS

oświadczenie do celów składkowych i podatkowych - pobierz

oświadczenie do celów rozliczeń z ZUS - pobierz

 

dokumenty będą przekazane do Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia wraz z przygotowaną umową zlecenia;

 

Uzupełnione dokumenty dla wszystkich osób z Katedry należy przekazać do dziekanatu, w nieprzekraczalnym terminie 6 września br.

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach