Plan zajęć - studia stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe - 2017/2018 - semestr zimowy

Plan zajęć

semestr zimowy

rok akademicki 2017/2018

 

Studia stacjonarne

Pedagogika - studia stacjonarne - szczegóły

 

Pedagogika specjalna - studia stacjonarne I stopnia

I rok - szczegóły

II rok - szczegóły

III rok - szczegóły

Plan zajęć może ulec zmianie


Studia niestacjonarne

Pedagogika - studia niestacjonarne - szczegóły

 

Pedagogika specjalna - studia niestacjonarne I stopnia

I rok - szczegóły

II rok - szczegóły

III rok - szczegóły

Plan zajęć może ulec zmianie

 

 

Studia podyplomowe

 

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

 

 

Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego) - semestr 3

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach