Zaproszenie do udziału w seminarium naukowym: "INKLUZJA – MARGINALIZACJA – WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W KONTEKSTACH: POLITYCZNO-PRAWNYCH, INSTYTUCJONALNYCH, KULTUROWYCH I RELACYJNYCH. TEORIA I PRAKTYKA"

 

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium naukowym: "INKLUZJA – MARGINALIZACJA – WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W KONTEKSTACH: POLITYCZNO-PRAWNYCH, INSTYTUCJONALNYCH, KULTUROWYCH I RELACYJNYCH. TEORIA I PRAKTYKA" promującym działania proinkluzyjne w szerokiej perspektywie społecznej. Seminarium podsumowuje Projekt: „Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych”, realizowany na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW. 

Spotkanie naukowe odbędzie się 24 marca 2018 r. (sobota) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21, Audytorium Maximum, Aula Schumana.

Zapraszamy do czynnego uczestnictwa w spotkaniu (wystąpienia), zgodnie z formułą konferencji. Proponujemy dyskusję naukową nad teorią i praktyką inkluzji, marginalizacji czy wykluczenia społecznego w kontekstach: polityczno-prawnych, instytucjonalnych, kulturowych i relacyjnych.

Udział w seminarium jest BEZPŁATNY.

Potwierdzeniem chęci udziału w seminarium naukowym będzie dostarczenie organizatorom zgłoszenia czynnego uczestnictwa - do 28 lutego 2018 r.

W załączeniu:

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Serdecznie zapraszamy!