Zaproszenie na pierwszą ogólnopolską konferencję z cyklu: NIEPEŁNOSPRAWNA STAROŚĆ - WSPÓŁCZESNE KONTEKSTY GERAGOGIKI SPECJALNEJ, pod tytułem: "Niepełnosprawność i rehabilitacja osób w starszym wieku w obszarze teorii, kształcenia i praktyki zawodowej"

Szanowni Państwo,

z radością zapraszamy na pierwszą ogólnopolską konferencję z cyklu:
NIEPEŁNOSPRAWNA STAROŚĆ - WSPÓŁCZESNE KONTEKSTY GERAGOGIKI SPECJALNEJ,
pod tytułem: Niepełnosprawność i rehabilitacja osób w starszym wieku w obszarze teorii, kształcenia i praktyki zawodowej,która odbędzie się na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w dn. 20 kwietnia 2018 roku.

Celem konferencji jest wytyczenie wspólnego forum dla prowadzenia szerokich interdyscyplinarnych dyskusji wokół tematu niepełnosprawności w starszym wieku przez:
- specjalistów różnych dziedzin (pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, geriatria, rehabilitacja, filozofia, teologia, prawo etc.)
- naukowców, nauczycieli i specjalistów-praktyków,
- specjalistów w zakresie niepełnosprawności oraz specjalistów zajmujących się zagadnieniem starzenia się i starości,

Uczestnicy konferencji mają możliwość dokonania prezentacji w formie wystąpienia ustnego, posteru naukowego oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej.

Do pobrania:

komunikat 1 - szczegóły

formularz zgłoszenia uczestnictwa - szczegóły

Ważne daty:
termin konferencji: 20.04.2018
rejestracja - do 20.02.2018
opłata konferencyjna - do 11.03.2018
nadsyłanie tekstów do publikacji - do 30.06.2018

Serdecznie zapraszamy.

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny Konferencji
dr Marlena Kilian
dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij
Klaudia Miszczuk – sekretarz