Międzynarodowa Konferencja Naukowa - 10-lecie Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW

Szanowni Państwo,

Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przeżywa w tym roku dziesiątą rocznicę powstania.  Z tej okazji mamy  zaszczyt zaprosić przedstawicieli świata nauki na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Wartości w europejskich systemach edukacyjnych. Odbędzie się ona w dniach 16-17 maja 2018 roku w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

Pragniemy podjąć krytyczną refleksję nad wartościami w płaszczyźnie społeczno-edukacyjnej, pytając o sposoby badania postaw wobec wartości lub przekonań odnoszących się do nich, również sposoby przeżywania wartości, uświadamiania ich sobie, związków wartości z osobowością, zachowaniami i postawami ludzi poprzez analizę modeli kształcenia aksjologicznego oraz badanie funkcji wartości w edukacji europejskiej i polskiej. Rozważania nad światem wartości kierują nas również ku analizie współczesnych kierunków badań i trendów edukacyjnych.

W imieniu komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu wszystkie osoby zainteresowane naukową tematyką aksjologicznych podstaw w procesie wychowania, a także interesujące się zagadnieniami myśli pedagogicznej.  

Wszelkie pozostałe szczegóły zawarto w dołączonym do tej informacji tekście zaproszenia.

                                                                                                               

                                                                           Z wyrazami szacunku

                                                                           Ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Dziekoński

                                                                           Ks. prof. zw. dr hab. Jarosław Michalski

 

Zaproszenie - szczegóły

Wymogi redakcyjne - szczegóły

Karta zgłoszenia - szczegóły