Zarządzenia dziekana

Wewnętrzne akty prawne od dnia 1 stycznia 2016 r. znajdują się w MONITORZE WNP

 

ROK AKADEMICKI 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 1/2017/2018

DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 1 października 2017 r. w sprawie organizacji i warunków studiowania
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018

ROK AKADEMICKI 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 2/2016/2017

DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

z dnia 03.02.2017 r. w sprawie przygotowania, sposobu weryfikacji
i przyjęcia karty opisu przedmiotu w USOS


ZARZĄDZENIE NR 1/2016/2017

DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 1 października 2016 r. w sprawie organizacji i warunków studiowania
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017

 

ROK AKADEMICKI 2015/2016

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2015/2016

DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

z dnia 1 października 2015 r.

w sprawie organizacji i warunków studiowania

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016

 

 

ROK AKADEMICKI 2014/2015

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2014/2015

DZIAKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

z dnia 12 maja 2015 r.
w sprawie powołania zespołów dydaktycznych ds. ewaluacji programów kształcenia

 

_________________

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2014/2015

DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie zapobiegania zjawiskom patologicznym

 

_________________

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2014/2015

DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Promocji

_________________

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2014/2015

DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Wydziałowego Koordynatora ds. Współpracy z Pracodawcami

 

_________________

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2014/2015

DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie organizacji i warunków studiowania

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015

 

ROK AKADEMICKI 2013/2014

 

ROK AKADEMICKI 2014/2015ROK AKADEMICKI 2014/201

ZARZĄDZENIE NR 4/2013/2014

DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2014 roku

w sprawie procedur przeprowadzania egzaminów i zaliczeń ustnych

na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW

 

_________________

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2013/2014

DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie szkolenia pracowników naukowo-dydaktycznych WNP

 

_________________

ZARZĄDZENIE NR 2/2013/2014

DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

z dnia 20 października 2013 roku

w sprawie przeprowadzania hospitacji zajęć na Wydziale Nauk Pedagogicznych

_________________

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2013/2014

DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

z dnia 16 września 2013 r.

w sprawie organizacji i warunków studiowania

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014

 

ROK AKADEMICKI 2012/2013

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2012/2013

DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

z dnia 3 października 2012

w sprawie organizacji i warunków studiowania

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2012/2013

_________________

 

Zarządzenie nr 2/2012/2013

Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW

z dnia 09.01.2013 r.

w sprawie: szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów prowadzonych

na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW

 

_________________

 

Zarządzenie nr 3/2012/2013

Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW

z 9 stycznia 2013 r.

w sprawie określenia zasad i procedur doskonalenia jakości kształcenia

na Wydzial Nauk Pedagogicznych UKSW


_________________

 

Zarządzenie nr 4/2012/2013 Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych

z dnia 20.02.2013 r.

w sprawie kontroli prac dyplomowych w Internetowym Systemie Antyplagiatowym

na Wydziale Nauk Pedagogicznych

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach