Sesja poprawkowa semestru zimowego 2017/2018

Sesja poprawkowa semestru zimowego 2017/2018

 

Studia stacjonarne
dr E. Kulawska - Pedagogika wczesnoszkolna - 01.03.2018 r. godz. 15.00, budynek nr 15, sala 1522
prof. dr hab. I. Kurlak - Seminarium magisterskie - 21.02.2018 godz. 10:00, p. 1534
dr M. Kilian - Gerontologia społeczna - 27.02.2018 od godz. 13:00, p. 1504
dr hab. M. Boużyk - Logika oraz Filozoficzne podstawy pedagogiki - 01.03.2018 godz. 10:30, sala 1539 oraz 03.03.2018 w godz. 15:45-16:30, budynek nr 23 sala 102
dr hab. M. Dycht prof. UKSW - Metodyka pracy rewalidacyjnej z niewidomymi
i słabowidzącymi -
27.02.2018 r. godz. 10:00, budynek nr 15, sala 1545

dr hab. W. Starnawski prof. UKSW - Pedeutologia - 08.02.2018 (czwartek)
godz. 15:00, sala 1540

dr hab. E. Wolter prof. UKSW - Socjologia edukacji - 06.03.2018 (wtorek) godz. 13:00, sala 1539
prof. dr hab. J. Piskurewicz - Historia myśli pedagogicznej (wykład) - 26.02.2018 godz. 9:45, sala 1559
ks. dr hab. D. Stępkowski prof. UKSW - Pedagogika ogólna (wykład) - 27.02.2018 godz. 15:15-16:00, p. 1551 (egzamin ustny)
ks. dr hab. D. Stępkowski prof. UKSW - Education - Morality - Democracy (wykład ogólnouczelniany) - 27.02.2018 godz. 15:15-16:00, p. 1551 (egzamin ustny)
ks. dr hab. S. Chrobak prof. UKSW - Teoretyczne podstawy wychowania - 01.03.2018 (czwartek) godz. 8.45 - 9.30, s. 1559

dr E. Kulawska - Pedagogika wczesnoszkolna - 01.03.2018 godz. 15:00, budynek nr 15, sala 1522

dr K. Krawiecka - Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie - 01.03.2018 godz. 10:00, p. 1504

dr B. Krajewska - Metodologia badań pedagogicznych - 05.03.2018 godz. 10:15, p. 1505
dr M. Żelazkowska - Psychologia rozwojowa i osobowości (wykład oraz ćwiczenia) - 27.02.2018 godz. 8:30-9:30, p. 1518 (egzamin ustny)

 

 

Studia niestacjonarne

mgr inż. Ł. Kowalski - Technologie informacyjne z redakcją tekstów
- 02.03.2018 r. godz. 17.30-19.00, budynek nr 24 sala 124

I rok
I stopnia
mgr M. Nowosielska - Język angielski (zaliczenie pisemne)
- 03.03.2018 r. godz. 8.30-9.15, budynek nr 21 sala 203

I-II rok
I stopnia

I rok
II stopnia

dr hab. M. Dycht prof. UKSW - Metodyka pracy rewalidacyjnej z niewidomymi i słabowidzącymi - 03.03.2018 r. godz. 18:30,
budynek nr 15 sala 1523
III rok

dr hab. M. Boużyk - Logika - 03.03.2018 w godz. 15:45-16:30, 
budynek nr 23 sala 102

I rok
II stopnia

prof. dr hab. J. Piskurewicz - Wybrane problemy myśli pedagogicznej - 03.03.2018 godz. 9:45, budynek nr 23, sala 410 I rok 
II stopnia
prof. dr hab. J. Piskurewicz - Historia myśli pedagogicznej (wykład) - 03.03.2018 godz. 11:30, budynek nr 23, sala 410 I rok 
I stopnia
dr hab. W. Starnawski prof. UKSW - Pedeutologia - 03.03.2018 godz. 11:30-13:00, budynek nr 15 sala 1539 II rok 
II stopnia
dr hab W. Starnawski prof. UKSW - Współczesne kierunki filozofii i etyki w wychowaniu - 03.03.2018 godz. 11:30-13:00, budynek nr 15 sala 1539 I-II rok
II stopnia

dr hab. E. Wolter prof. UKSW - Socjologia edukacji (poprawa pisemna) - 03.03.2018 (sobota) godz. 9.30, budynek nr 21, sala 225

II rok
I stopnia

+ warunek III rok

dr hab. E. Wolter prof. UKSW - Metodyka edukacji przyrodniczej w klasach I-III  - 03.03.2018 (sobota) godz. 9.30, budynek nr 21, sala 225 III rok
ks. dr hab. S. Chrobak prof. UKSW - Teoretyczne podstawy wychowania - 03.03.2018 (sobota) godz. 14:00, budynek nr 21, sala 106 II rok
I stopnia
ks. dr hab. D. Stępkowski prof. UKSW - Pedagogika ogólna (wykład) - ustny egzamin poprawkowy - 03.03.2018 (sobota) godz. 10:15-11:15, budynek nr 15 p. 1551 I rok 
II stopnia
dr K. Krawiecka - Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie - 03.03.2018 godz. 12:00, budynek nr 15 p. 1504 II rok 
I stopnia PS
dr M. Kilian - Podstawy edukacji osób w starszym wieku - 03.03.2018 godz. 11:15-13:00, p. 1504 (egzamin ustny) II rok
II stopnia
dr M. Żelazkowska - Psychologia rozwojowa i osobowości (wykład oraz ćwiczenia) - 03.03.2018 godz. 12:00-13:00, sala 1540 III rok
I stopnia + różnice programowe
dr E. Kwiatkowska - Pedagogika przedszkolna - 03.03.2018 godz. 8:15, p. 1550 II rok
I stopnia
dr M. Kilian - Gerontologia społeczna - 03.03.2018 godz. 11:15,
p. 1504 (egzamin ustny)
III rok 
I stopnia PS

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach