Praktyki

Biuro Karier - www.bk.uksw.edu.pl/praktyki

Wydziałowy Regulamin praktyk dla kierunku pedagogika

Wydziałowy Regulamin praktyk dla kierunku pedagogika specjalna

Regulamin praktyk uniwersytecki z dnia 25.06.2015

Dokumentacja dotycząca praktyk

 

Rok akademicki 2017/2018 - semestr zimowy

Pełnomocnicy Dziekana ds. praktyk - dyżury

doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

dr Beata Krajewska

b.krajewska@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

02.10.2017 w godz. 17.30 0 18.15

09.10.2017 w godz. 16.30 - 17.30

23.10.2017 w godz. 16.30 - 17.30

06.11.2017 w godz. 16.30 - 17.30

20.11.2017 w godz. 16.30 - 17.30

04.12.2017 w godz. 16.30 - 17.30

18.12.2017 w godz. 16.30 - 17.30

08.01.2018 w godz. 16.30 - 17.30

22.01.2018 w godz. 16.30 - 17.30

29.01.2018 w  godz. 15.00 - 16.30

pokój 1505

Termin dyżuru w sesji egzaminacyjnej semestru zimowego:

08.02.2018 (czwartek) w godz. 10:00-11:30, p. 1505

pedagog szkolny z terapią pedagogiczną

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

dr Beata Krajewska

b.krajewska@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

02.10.2017 w godz. 17.30 0 18.15

09.10.2017 w godz. 16.30 - 17.30

23.10.2017 w godz. 16.30 - 17.30

06.11.2017 w godz. 16.30 - 17.30

20.11.2017 w godz. 16.30 - 17.30

04.12.2017 w godz. 16.30 - 17.30

18.12.2017 w godz. 16.30 - 17.30

08.01.2018 w godz. 16.30 - 17.30

22.01.2018 w godz. 16.30 - 17.30

29.01.2018 w  godz. 15.00 - 16.30

pokój 1505

Termin dyżuru w sesji egzaminacyjnej semestru zimowego:

08.02.2018 (czwartek) w godz. 10:00-11:30, p. 1505

pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska

a.kulpa-puczynska@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

wtorek w godz. 12.00 - 13.00

niedziela w godz. 13.15 - 14.15 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

pokój 1505

W dniu 23.01.2018 (wtorek) dyżur odwołany

Terminy dyżuru w sesji egzaminacyjnej semestru zimowego:

31.01.2018 r. (środa), godz. 11.00-12.00, pokój 1505 (studia stacjonarne)

10.02.2018 r. (sobota), godz. 11.00-12.00, pokój 1505 (studia niestacjonarne)

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą:

dr Maciej Ciechomski - praktyka asystencka  - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

m.ciechomski@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

piątek w godz. 11:30-12:30 (w tygodniach zjazdów studiów niestacjonarnych)

piątek w godz. 13:00-14:00 (co drugi tydzień)

niedziela w godz. 16:30-17:00 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

p. 1518

dr Elżbieta Kwiatkowska - praktyka pedagogiczna - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

e.kwiatkowska@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

piątek w godz. 13:00-14:00

niedziela w godz. 10:45-11:15 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

pokój 1550

Dyżur z dnia 26.01.2018 (piątek) odbędzie się w dniu 25.01.2018 (czwartek) w godz. 12:00-13:00, p. 1550

dr Izabela Gątarek - praktyka  dyplomowa - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

i.gatarek@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

piątek w przerwie między zajęciami w godz. 8:00-20:00 ( w terminach: 6.X, 20.X , 3.XI, 24.XI)

piątek w godz. 13:00-14:00 ( w terminach: 13.X, 27.X, 10.XI, 17.XI

piątek w godz. 8:30-9:30 (od 1 XII)

niedziela w godz. 14:45-15:15 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

p. 1550

Dyżur z dnia 19.01.2018 (piątek) zostaje przeniesiony na dzień 23.01.2018 (wtorek)
w godz. 13:30-14:30, p. 1550

Termin dyżuru w sesji egzaminacyjnej semestru zimowego:

30.01.2018 (wtorek) w godz. 13:30-14:30, sala 1522 

pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

dr Barbara Małgorzata Kałdon

bm.kaldon@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

poniedziałek w godz. 8:45-9:45sala 1543

sobota w godz. 11.15-12.15, sala 1540 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

W dniu 29.01.2018 (poniedziałek) dyżur odbędzie się w godz. 12:00-16:00, p. 1505

Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą

studia niestacjonarne oraz studia stacjonarne

dr Martyna Żelazkowska

m.zelazkowska@uksw.edu.pl

                        

Terminy dyżurów:

poniedziałek w godz. 10:30-11:30

niedziela w godz. 9:15-9:45 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

p. 1518

Dyżur z dnia 17.12.2017 (niedziela) odbędzie się w dniu 16.12.2017 (sobota) o godz. 10:45 p. 1518

pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i Tyflopedagogika

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

dr Kinga Krawiecka

k.krawiecka@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

czwartek w godz. 16:30-17:30 - dnia 16.11.2017 r. dyżur zostaje odwołany

sobota w godz. 14:15-15:00 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

p. 1504

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach