DYŻURY PEŁNOMOCNIKÓW DZIEKANA DS. PRAKTYK

Rok akademicki 2016/2017

doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna

dr Beata Krajewska

b.krajewska@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

poniedziałek w godz. 10:00-11:30 (w terminach: 27.02.2017; 13.03.2017; 27.03.2017; 10.04.2017;                         15.05.2017; 29.05.2017; 12.06.2017; 19.06.2017)

poniedziałek w godz. 12:45-13:15 (w terminach: 20.02.2017; 06.03.2017; 20.03.2017; 03.04.2017;                           24.04.2017; 08.05.2017; 22.05.2017; 05.06.2017)

p. 1505

 

Terminy dyżuru w sesji egzaminacyjnej semestru letniego oraz w okresie wakacji:

26.06.2017 (poniedziałek) godz. 8:30, p. 1505

11 lipca, godzina 12.30, s. 1540

21 lipca, godzina 15.00, pokój 1505

24 lipca, godzina 15.00, pokój 1505 

29.09.2017 godz. 10:00-11:00

pedagog szkolny z terapią pedagogiczną

dr Beata Krajewska

b.krajewska@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

poniedziałek w godz. 10:00-11:30 (w terminach: 27.02.2017; 13.03.2017; 27.03.2017; 10.04.2017;                         15.05.2017; 29.05.2017; 12.06.2017; 19.06.2017)

poniedziałek w godz. 12:45-13:15 (w terminach: 20.02.2017; 06.03.2017; 20.03.2017; 03.04.2017;                           24.04.2017; 08.05.2017; 22.05.2017; 05.06.2017)

p. 1505

 

Terminy dyżuru w sesji egzaminacyjnej semestru letniego oraz w okresie wakacji:

26.06.2017 (poniedziałek) godz. 8:30, p. 1505

11 lipca, godzina 12.30, s. 1540

21 lipca, godzina 15.00, pokój 1505

24 lipca, godzina 15.00, pokój 1505 

29.09.2017 godz. 10:00-11:00

pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi - studia stacjonarne oraz niestacjonarne

dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska

a.kulpa-puczynska@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

czwartek w godz. 15:00-16:00

niedziela w godz. 12:00-13:00

p. 1505

 

Terminy dyżuru w okresie wakacji oraz w sesji poprawkowej semestru letniego:

24.06.2017 (sobota), 10.30-11.30, pokój 1505 - s. niestacjonarne
27.06.2017 (wtorek), 11.30-12.30, pokój 1505

4.07.2017 (wtorek), 11.30-12.30, pokój 1505
11.07.2017 (wtorek), 10.30-11.30, pokój 1505

07.09.2017 (czwartek), 11.30-12.30, pokój 1505

16.09.2017 (sobota) godz. 11:30-12:30, pokój 1505

terapia pedagogiczna z edukacją włączającą  - studia stacjonarne oraz niestacjonarne

dr Martyna Żelazkowska

m.zelazkowska@uksw.edu.pl

                   

Terminy dyżurów:

poniedziałek w godz. 15:45-16:45

niedziela w godz. 9:00-9:30 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

p. 1518

 

Terminy dyżuru w okresie wakacji oraz w sesji poprawkowej semestru letniego:

19.06. (poniedziałek) – godz. 15:45

26.06. (poniedziałek), 03.07. (poniedziałek) -  godz. 14:30 – 15:30

10.07. (poniedziałek) – godz. 17:00-18:00

01.07. (sobota) – godz. 11:00-12:00

04.09. (poniedziałek) - godz. 11:00-12:00

10.09. (niedziela) - godz. 11:00-12:00

pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza - studia stacjonarne oraz niestacjonarne

dr Żaneta Tempczyk-Nagórka

 z.tempczyk@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

czwartek w godz. 15:30-16:30 (w miesiącach luty-kwiecień)

poniedziałek w godz. 11:30-12:30 (od maja do końca roku akademickiego)

sobota w godz. 12:30-13:00 (podczas I i II zjazdu studiów niestacjonarnych) 

w godz. 10:45-11:15 (podczas III, IV, V, VI, VII, VIII zjazdu studiów niestacjonarnych)

p. 1534

 

Terminy dyżuru w okresie wakacji oraz w sesji poprawkowej semestru letniego:

24.06.2017 godz 14-14:45

29.06.2017 godz 13:30-14:30

07.08.2017 godz. 10:00-11:00

20.08.2017 godz. 11:00-11:30

05.09.2017 godz. 10:00-11:00

09.09.2017 godz. 10:00-10:30

16.09.2017 godz. 8:30-9:00

18.09.2017 godz. 10:00-11:00

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą

dr Barbara Kałdon- praktyka asystencka  - studia stacjonarne

bm.kaldon@uksw.edu.pl

Terminy dyżurów:

poniedziałek w godz. 15:00-16:00 (w miesiącu maj), p. 1505

poniedziałek w godz. 13:15-14:15 (w pozostałych miesiącach), p. 1505

sobota w godz. 9:15-9:45 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych), sala 1526

W dniu 12.06.2017 (poniedziałek) dyżur w godz. 8:45-9:45, p. 1505

Dodatkowy termin dyżuru: 14.06.2017 (środa) godz. 9:00-10:00, p.1505

 

Terminy dyżuru w okresie wakacji oraz w sesji poprawkowej semestru letniego:

22.06.2017 w godz.: 14.30-15.30, p. 1505

24.06.2017 w godz.:  13.00-14.00, p. 1505

03.07.2017 w godz. 15.00-16:00, p. 1505

06.07.2017 w godz. 14.00-15:00, p. 1505

24.08.2017 w godz. 14:00-15:00, p. 1505

10.09.2017 w godz. 9:00-10:00, p. 1505

30.09.2017 w godz. 11:15-12:15, p. 1505

dr Elżbieta Kwiatkowska- praktyka pedagogiczna - studia stacjonarne oraz niestacjonarne

e.kwiatkowska@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

poniedziałek w godz. 12:00-13:00

niedziela w godz. 12:30-13:00 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

pokój 1550

 

Terminy dyżuru w okresie wakacji oraz w sesji poprawkowej semestru letniego:

24.06.2017 (sobota) godz. 9:00-11:00, p. 1550 - studia niestacjonarne

28.06.2017 (środa) godz. 9:00-11:00, p. 1550 - studia stacjonarne

05.07.2017 (środa) godz. 9:00-11:00, p. 1550 - studia stacjonarne oraz niestacjonarne

11.09.2017 (poniedziałek) godz. 9:30-13:30 - studia stacjonarne oraz niestacjonarne

18.09.2017 (poniedziałek) godz. 9:30-11:30 - studia stacjonarne oraz niestacjonarne

27.09.2017 (środa) godz. 9:30-10:30 - studia stacjonarne oraz niestacjonarne

30.09.2017 (sobota) godz. 15:30-16:30 - studia stacjonarne oraz niestacjonarne

Dr Izabela Gątarek - praktyka  dyplomowa  - studia stacjonarne i niestacjonarne

i.gatarek@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

poniedziałek w godz. 18:00-19:00 (do dnia 03.04.2017)
poniedziałek w godz. 16:30-17:15 (od dnia 24.04.2017)      

sobota i niedziela w przerwie między zajęciami (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

pokój 1550   

 

Terminy dyżuru w okresie wakacji oraz w sesji poprawkowej semestru letniego:

23.06.2017 (piątek) w godz. godz. 10:00-11:00 - studia stacjonarne

24.06.2017 (sobota) w godz. 12:00-13:00  - studia niestacjonarne

17.07.2017 godz. 10:00-11:00

20.07.2017 godz. 14:00-15:00

11.09.2017 godz. 14:00-15:00

14.09.2017 godz. 14:30-15:30

28.09.2017 godz. 14:30-15:30

 

Dr Elżbieta Kwiatkowska - praktyka asystencka - studia niestacjonarne

e.kwiatkowska@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

poniedziałek w godz. 12:00-13:00

niedziela w godz. 12:30-13:00 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

pokój 1550

 

Terminy dyżuru w okresie wakacji oraz w sesji poprawkowej semestru letniego:

24.06.2017 (sobota) godz. 9:00-11:00, p. 1550 - studia niestacjonarne

28.06.2017 (środa) godz. 9:00-11:00, p. 1550 - studia stacjonarne

05.07.2017 (środa) godz. 9:00-11:00, p. 1550 - studia stacjonarne oraz niestacjonarne

11.09.2017 (poniedziałek) godz. 9:30-13:30 - studia stacjonarne oraz niestacjonarne

18.09.2017 (poniedziałek) godz. 9:30-11:30 - studia stacjonarne oraz niestacjonarne

27.09.2017 (środa) godz. 9:30-10:30 - studia stacjonarne oraz niestacjonarne

30.09.2017 (sobota) godz. 15:30-16:30 - studia stacjonarne oraz niestacjonarne

       pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z Tyflopedagogiką - studia stacjonarne oraz niestacjonarne

pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z Tyflopedagogiką

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

dr Barbara Kałdon

bm.kaldon@uksw.edu.pl

Terminy dyżurów:

poniedziałek w godz. 15:00-16:00 (w miesiącu maj), p. 1505

poniedziałek w godz. 13:15-14:15 (w pozostałych miesiącach), p. 1505

sobota w godz. 9:15-9:45 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych), sala 1526

 

W dniu 12.06.2017 (poniedziałek) dyżur w godz. 8:45-9:45, p. 1505

Dodatkowy termin dyżuru: 14.06.2017 (środa) godz. 9:00-10:00, p.1505

 

Terminy dyżuru w okresie wakacji oraz w sesji poprawkowej semestru letniego:

22.06.2017 w godz.: 14.30-15.30, p. 1505

24.06.2017 w godz.:  13.00-14.00, p. 1505

03.07.2017 w godz. 15.00-16:00, p. 1505

06.07.2017 w godz. 14.00-15:00, p. 1505

24.08.2017 w godz. 14:00-15:00, p. 1505

10.09.2017 w godz. 9:00-10:00, p. 1505

30.09.2017 w godz. 11:15-12:15, p. 1505

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach