Wykładowcy zagraniczni

Rok akademicki 2014/2015

 

prof. Wolfgang Fuerhelm

Wykład fakultatywny w semetrze letnim 2014/2015

Warsztat pracy pedagoga - Profilaktyka przestepczości nieletnich w Niemczech (wykład
w języku niemieckim)


 

 

 

Rok akademicki 2012/2013


doc. dr hab. Nadéžda Pelcova

Wykłady fakultatywne w semestrze letnim 2013 (w języku polskim):

Człowiek a edukacja

Wychowanie obywatelskie

 

Nadéžda Pelcova - kierownik Katedry Wychowania Obywatelskiego i Filozofii Wychowania na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy), przewodnicząca Central European Philosophy of Education Society (CEUPES)

 

Ważniejsze publikacje:

Evropské myšlenkové tradice k hodnotám evropské civilizace (1998),

Filosofická a pedagogická antropologie (2000),

Multikulturalismus a multikulturní výchova (2009)

 

[2014]

Nadéžda Pelcova

Człowiek i wychowanie w refleksji fenomentologicznej

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2014

 

 

 

 

 

 

 2008/2009 - 2012/2013

 

prof. dr Dietrich Benner

 

 

 

Wykłady:

Zasady i formy działania pedagogicznego

Wychowanie - moralność - demokracja

Wprowadzenie do teorii i nauki dydaktyki szkoły wyższej

Zasady i formy działania pedagogicznego

Pedagogika ogólna

Wychowanie, kształcenie i szkoła w sentencjach pedagogicznych

 

[2008]

Dietrich Benner, Dariusz Stępkowski (tłumaczenie)

Edukacja jako kształcenie i kształtowanie : moralność, kultura, demokracja, religia

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2008

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach