Rekrutacja 2017/2018 - studia stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe

Drogi Kandydacie !!

Informujemy, że na studia niestacjonarne I stopnia, kierunek: Pedagogika specjalna => brak wolnych miejsc (stan na dzień 22.08.2017 godz. 9:03)

------------------------------------

Drogi Kandydacie !!

Informujemy, że na studia niestacjonarne II stopnia, kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza => brak wolnych miejsc

---------------------------

Drogi Kandydacie !!

Informujemy, że na studia niestacjonarne II stopnia, kierunek: Pedagogika, Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą oraz Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą  => brak wolnych miejsc

----------------------------------

Drogi Kandydacie !!

Informujemy, że na studia niestacjonarne I stopnia, kierunek: Pedagogika => brak wolnych miejsc

 

 
studia I stopnia

 

KIERUNEK PEDAGOGIKA         

specjalność wybierana jest pod koniec I roku studiów

zasady kwalifikacji na specjalności (szczegóły)

 

specjalność:


Doradztwo zawodowe z personalnym
i edukacja ustawiczna

- studia stacjonarne

- studia niestacjonarne

warunek utworzenia specjalności min. 25 osób

specjalność:

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
z edukacją włączającą

- studia stacjonarne

- studia niestacjonarne

warunek utworzenia specjalności min. 25 osób

specjalność:


Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną

- studia stacjonarne

- studia niestacjonarne

warunek utworzenia specjalności min. 25 osób

 
 

 

 

KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA

specjalność wybierana jest pod koniec I roku studiów

zasady kwalifikacji na specjalności (szczegóły)

 

 

specjalność:

Edukacja włączająca i integracyjna uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- studia stacjonarne

- studia niestacjonarne

warunek utworzenia specjalności min. 25 osób

specjalność:

Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie
z Tyflopedagogik
ą

- studia stacjonarne

- studia niestacjonarne

warunek utworzenia specjalności min. 25 osób

specjalność:

Pedagogika resocjalizacyjna
i opiekuńczo-wychowawcza

- studia stacjonarne

- studia niestacjonarne

warunek utworzenia specjalności min. 25 osób

 
 
 

 

studia II stopnia

 

KIERUNEK PEDAGOGIKA          

 

 

specjalność:

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
z edukacją włączającą

- studia stacjonarne

- studia niestacjonarne

warunek utworzenia specjalności min. 25 osób

specjalność:


Pedagogika resocjalizacyjna
i opiekuńczo-wychowawcza

- studia stacjonarne

- studia niestacjonarne

warunek utworzenia specjalności min. 25 osób

specjalność wyłącznie dla absolwentów studiów licencjackich kierunku pedagogika,  pedagogika specjalna, nauki o rodzinie:


Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą

- tylko studia niestacjonarne

warunek utworzenia specjalności min. 25 osób

 
      
 

 

 

 
studia podyplomowe          
   
 

Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego)

                                                            


Studia podyplomowe Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną i Tyflopedagogika

 


Studia Podyplomowe Nadające Kwalifikacje Nauczycielskie i Przygotowanie Pedagogiczne

 

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

 

 
     
     

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach