Rekrutacja 2017/2018 - studia stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe 
studia I stopnia

 

KIERUNEK PEDAGOGIKA         

specjalność wybierana jest pod koniec I roku studiów

zasady kwalifikacji na specjalności (szczegóły)

 

specjalność:

Doradztwo zawodowe z personalnym
i edukacja ustawiczna

- studia stacjonarne

- studia niestacjonarne

warunek utworzenia specjalności min. 25 osób

specjalność:

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
z edukacją włączającą

- studia stacjonarne

- studia niestacjonarne

warunek utworzenia specjalności min. 25 osób

specjalność:


Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną

- studia stacjonarne

- studia niestacjonarne

warunek utworzenia specjalności min. 25 osób

 
 

 

 

KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA

specjalność wybierana jest pod koniec I roku studiów

zasady kwalifikacji na specjalności (szczegóły)

 

 

specjalność:

Edukacja włączająca i integracyjna uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- studia stacjonarne

- studia niestacjonarne

warunek utworzenia specjalności min. 25 osób

specjalność:

                                    Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie
i Tyflopedagogika

- studia stacjonarne

- studia niestacjonarne

warunek utworzenia specjalności min. 25 osób

specjalność:

Pedagogika resocjalizacyjna
i opiekuńczo-wychowawcza

- studia stacjonarne

- studia niestacjonarne

warunek utworzenia specjalności min. 25 osób

 
 
 

 

studia II stopnia

 

KIERUNEK PEDAGOGIKA          

 

 

specjalność:

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
z edukacją włączającą

- studia stacjonarne

- studia niestacjonarne

warunek utworzenia specjalności min. 25 osób

specjalność:

Pedagogika resocjalizacyjna
i opiekuńczo-wychowawcza

- studia stacjonarne

- studia niestacjonarne

warunek utworzenia specjalności min. 25 osób

specjalność wyłącznie dla absolwentów studiów licencjackich kierunku pedagogika,  pedagogika specjalna, nauki o rodzinie:


Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą

- tylko studia niestacjonarne

warunek utworzenia specjalności min. 25 osób

 
      
 

 

 

 
studia podyplomowe          
   
 

Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego)

                                                            


Studia podyplomowe Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną i Tyflopedagogika

 


Studia Podyplomowe Nadające Kwalifikacje Nauczycielskie i Przygotowanie Pedagogiczne

 

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą