Samorząd Studencki

Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 
W aktualnej kadencji Samorządu Studentów są to:

1. Marcin Bielecki Przewodniczący WRS WNP
2. Ewelina Łacna Wiceprzewodniczący
3. Aleksandra Szatańska Sekretarz
4. Martyna Kaniewska
5. Paulina Puchniak
6. Paulina Wolniak

W/w.  przedstawiciele studentów na naszym Wydziale biorą udział w comiesięcznych posiedzeniach Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych.

Naszym celem jest reprezentowanie wszystkich studentów, dlatego też jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi, które studenci mogą do nas zgłaszać, aby funkcjonowanie Wydziału było ulepszane poprzez wspólną pracę wszystkich studentów.

Współpracujemy ze sobą tak, aby zawsze służyć swoją pomocą studentom i wykładowcom. W ramach tego bierzemy udział w organizowaniu konferencji wydziałowych, dni otwartych, czy różnych przedstawień okolicznościowych.

Pedagog to człowiek otwarty i odważny, dlatego wszystkich Was zapraszamy do współpracy z nami!!! Dzięki angażowaniu się w sprawy Wydziału mamy wpływ na to, by zmieniać go na lepsze oraz nawiązywać wiele znajomości z różnymi przedstawicielami Uczelni.

Gdyby ktoś z Was był zainteresowany współpracą z nami, to prosimy o mailowy kontakt z Przewodniczącym lub innymi członkami.

wrs.wnp.uksw@onet.pl

Do zadań Samorządu Studentów należy przede wszystkim:

  • obrona praw i interesów studenckich na szczeblu wydziałowym i uczelnianym;
  • reprezentowanie studentów w organach kolegialnych Uczelni, w tym w Senacie, oraz Radach Wydziałów;
  • dbanie o rozwój studenckiej działalności kulturalnej i naukowej, wspomaganie kół naukowych i organizacji akademickich;
  • występowanie do władz Uczelni z wnioskami i postulatami dotyczącymi studentów;
  • wspieranie ogólnowarszawskich i ogólnopolskich inicjatyw studenckich;
  • dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność studencką;
  • przyznawanie stypendiów i akademików.

 

Poniżej zamieszczamy adresy do ważnych stron, które mogą pomóc w zapoznaniu się studentów z naszą działalnością:

https://www.facebook.com/wrs.wnp.uksw

https://www.samorzad.uksw.edu.pl

wrs.wnp.uksw@onet.pl

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach