Kontakt z dziekanatem – ważna informacja

Szanowni Studenci, w związku z Zarządzeniem Nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 przed przyjściem do dziekanatu należy wypełnić poniższy formularz w zależności od kierunku oraz rodzaju studiów oraz umówić się na godzinę przyjścia do dziekanatu.

Kontynuuj Czytanie →

Godziny otwarcia dziekanatu WNP

Szanowni Państwo, w okresie pandemii dziekanat przyjmuje po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie: https://pedagogika.uksw.edu.pl/node/2261 w dniach i godzinach:

poniedziałek w godz. 9:00-14:30

wtorek w godz. 9:00-14:30

środa w godz. 9:00-14:30

czwartek – dziekanat nieczynny

piątek w godz. 9:00-14:30

sobota (w dniu 17.10.2020 r.) w godz. 9:00-12:00 ; 12:30-14:30

Kontynuuj Czytanie →

Legitymacje studenckie

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Kontynuuj Czytanie →