Decyzja parametryzacyjna MEiN

Szanowni Państwo,

Pracownicy Instytutu Pedagogiki i Wydziału Nauk Pedagogicznych,

Drodzy Doktoranci i Studenci,

z radością informuję Państwa, że w ocenie ewaluacyjnej w dyscyplinie Pedagogika
za lata 2017 – 2021 otrzymaliśmy kategorię B+.

Jest to niewątpliwie bardzo radosna wiadomość, gwarantująca naszemu Instytutowi
i Wydziałowi utrzymanie dotychczasowych uprawnień dotyczących kierunków studiów i wszystkich uprawnień do prowadzenia procedur w postępowaniu o uzyskanie stopni i tytułów naukowych (doktoraty, habilitacje itd.). Oczywiście jest to także wyzwanie dla nas wszystkich, by w kolejnej ocenie ewaluacyjnej uzyskać jeszcze wyższą kategorię.

Za ten sukces chciałem bardzo gorąco Państwu podziękować. Dziękuję wszystkim pracownikom naukowo-dydaktycznym, koadiutorom ewaluacyjnym, pracownikom administracyjnym, doktorantom i studentom. Decyzja ta jest bowiem efektem Państwa pracy, publikacji, udziału w projektach i zaangażowania naukowego i administracyjnego, jak również promocji Instytutu Pedagogiki i Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Na dalszy czas wakacyjnego odpoczynku życzę Wszystkim dużo spokoju, zaczerpnięcia nowych sił i wiele radosnego czasu.

ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski

Dyrektor Instytutu Pedagogiki UKSW

Kontynuuj Czytanie →

Wystawa „Jak plastyką sięgnąć”

Dzieło 4-miesięcznej pracy 80 Studentów Pedagogiki Specjalnej oraz Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej wykonanej 6 technikami plastycznymi z użyciem niezliczonej ilości narzędzi i materiałów nie tylko plastycznych – pod jednym tytułem: Jak plastyką sięgnąć.

W imieniu wyjątkowych Autorów – Studentów oraz własnym zapraszam do obejrzenia wystawy (budynek WNP, II piętro).

dr Kinga Krawiecka

Kontynuuj Czytanie →