Unpublished
n.d.

Kondolencje

Wszyscy Wykładowcy i Pracownicy Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW składają wyrazy współczucia Prorektorowi ks. dr hab. Maciejowi Bale prof. UKSW
z powodu śmierci Ojca
Czytaj więcej »

Informacja Prodziekana WNP dotyczącą odbywania praktyk

Szanowni Państwo!

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Władz UKSW przypominamy, że wszystkie zajęcia dydaktyczne “na żywo” zostają zawieszone do 10 kwietnia 2020 r., a jedyną dozwoloną formą pracy dydaktycznej jest praca zdalna, w formie elektronicznej.

Biorąc jednocześnie pod uwagę, iż wszystkie placówki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze są zamknięte, co uniemożliwia Państwu realizację praktyk postanawia się, że wszystkie terminy zaliczania praktyk zostają zawieszone aż do odwołania. O nowych terminach zostaną Państwo poinformowani w późniejszym czasie.

Życzę sił, zdrowia i nadziei w tym niełatwym dla nas wszystkich czasie.

Ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. UKSW

Prodziekan WNP

Czytaj więcej »

Komunikat nr 3 - Koronowirus

Szanowni Studenci WNP,

w związku aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, rekomendujemy załatwianie wszystkich spraw związanych z tokiem studiów za pośrednictwem e-mail bądź telefonicznie.

Wiadomości proszę kierować na adresy właściwych dziekanatów. 
 

Dyżury Pracowników naukowych WNP odbywają się wyłącznie poprzez kontakt mailowy !

Czytaj więcej »

Komunikat nr 4 - Koronowirus

Szanowni Państwo,

w związku z Zarządzeniem nr 1 /2020 Kanclerza UKSW sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 dotyczącym m.in. ograniczenia wejść do budynków UKSW informuję, że wejście studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych odbywa się na podstawie okazania legitymacji odpowiednio studenckiej, doktoranckiej lub pracownika naukowego.

Czytaj więcej »

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przedłużania terminu ważności legitymacji ELS

 


Drodzy Studenci,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym  semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja  2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności  przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie hologramu.


Dear Students,

due to the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of March 12th 2020, Electronic Student IDs, whose validity was confirmed in the first semester of the 2019/2020 academic year, remain valid until May 31st 2020, without having to confirm their validity in the electronic system and placing the hologram.

Czytaj więcej »

Informacja Dyrektora Niepublicznego Przedszkola UKSW

Szanowni Państwo, informujemy, że decyzją Dyrektora Niepublicznego Przedszkola UKSW od dnia 12.03.2020 r. do odwołania zawieszone zostają wszystkie praktyki studenckie realizowane w przedszkolu.

Informacja dla Słuchaczy Studiów Podyplomowych Zarządzanie Oświatą

Szanowni Państwo,

w związku z informacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącą zawieszenia na obszarze całego kraju działalności dydaktycznej prowadzonej przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW
w terminie 12 - 25 marca 2020 roku i zarządzeniem nr 23/2020 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 11 marca 2020, informujemy że zostają odwołane zajęcia na studiach podyplomowych Zarządzanie Oświatą w terminie 13-14 marca 2020 roku.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o zmianach w planie zajęć, wraz z decyzjami podejmowanymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Rektora UKSW.

Czytaj więcej »

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach