Unpublished
n.d.

Gratulacje dla Pani dr hab. Marzeny Dycht prof. UKSW

Prof. UKSW dr hab. Marzena Dycht podczas konferencji „Edukacja i okulistyka przywracające nadzieję” otrzymała przyznane przez Fundację Szansa dla Niewidomych wyróżnienie, statuetkę „Idola” za pracę na rzecz środowiska osób niewidomych.
 

W laudacji powiedziano: „Dr hab. Marzena Dycht po uzyskaniu stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, w 2002 roku podjęła pracę na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego, na Wydziale Nauk Pedagogicznych w UKSW.

Pracę dydaktyczną i naukową realizuje zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami uczelni, w zakresie pedagogiki specjalnej, w  szczególności tyflopedagogiki.

W pierwszym okresie pracy w Uczelni działalność naukową łączyła z powodzeniem z pracą nauczyciela wspomagającego w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu. Na stanowisku tyflopedagoga wspomagającego edukację i rehabilitację uczniów niewidomych. Prowadziła zajęcia specjalistyczne z zakresu nauki brajla, orientacji przestrzennej, jak
i wspierające niewidomych uczniów na lekcjach języka francuskiego i przedmiotów ścisłych.

W latach 2003-2004 współpracowała z Polskim Związkiem Niewidomych w Radomiu. Prowadziła kursy z zakresu orientacji przestrzennej, nauki pisma brajla, czynności życia codziennego dla dzieci niewidomych i słabo widzących.

W latach 2016-2018 zrealizowała bardo ważny dla edukacji włączającej projekt: Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych”, Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Była osobą kluczową
w Projekcie: specjalistką ds. pedagogiki specjalnej, wykładowcą, autorką projektu i materiałów dydaktycznych”.

Czytaj więcej »

Gratulacje dla naszego absolwenta !!

Nasz absolwent Tomasz Justyniarski jest pomysłodawcą i autorem lektury szkolnej
pt. "Psie troski" oraz wiersza pt. "Piesek leci", na podstawie którego powstała poniższa piosenka: 
https://www.youtube.com/watch?v=ei_tMwC3Pgg

Czytaj więcej »

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach