Unpublished
n.d.

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

"Nie umrę, lecz będę żył i głosił dzieła Pańskie" Ps 118,17

Szanowni Państwo, Wykładowcy, Pracownicy i Studenci,

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nas wszystkich wiarą, nadzieją i siłami do pokonywania trudności oraz patrzeniem w przyszłość w ufnym zawierzeniu Jego mocy.

                                                             Ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. UKSW
                                                               Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych

Czytaj więcej »

Dziekanat/Biblioteka

W dniu 19.04.2019 r. (piątek) dziekanat studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz Biblioteka WNP będą nieczynne.

W dniach 23.04.2019 r. (wtorek), 30.04.2019 r. (wtorek) oraz 02.05.2019 r. (czwartek) Biblioteka WNP będzie nieczynna.

Czytaj więcej »

Uprawnienia do habilitacji

Z wielką radością informuję, iż nasz Wydział - Wydział Nauk Pedagogicznych - decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Pragnę gorąco podziękować wszystkim pracownikom, doktorantom, pracownikom administracyjnym, jak również studentom za wkład, który przyczynił się do tak ważnego osiągnięcia i rozwoju naszego Wydziału.

                                                                      Ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. UKSW

                                                                                            Dziekan WNP

Gratulacje dla "Forum Pedagogicznego"

"Forum Pedagogiczne" znalazło się na elitarnej liście 500 polskich czasopism naukowych objętych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem "Wsparcie czasopism naukowych".

Celem programu jest podniesienie poziomu umiędzynarodowienia i doskonałości naukowej.

Gratulujemy Zespołowi Redakcyjnemu !!! Czytaj więcej »

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach