Unpublished
n.d.

Gratulacje

Ks. dr hab. Dariuszowi Stępkowskiemu prof. ucz.,

Redaktorowi naczelnemu „Forum Pedagogicznego”

oraz całej Redakcji,

serdecznie gratulujemy przyznanych przez Index Copernicus International 100 punktów w parametryzacji przeprowadzonej za 2019 rok. Obecny wysoki poziom naukowy i edytorski czasopisma jest bardzo ważny i istotny dla całego naszego Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie. Dziękujemy zatem za merytoryczny i edytorski rozwój czasopisma oraz życzymy inwencji twórczej oraz zapału, wytrwałości i siły w redagowaniu kolejnych dobrych tomów, wielu współpracujących autorów i wiernych czytelników. Kolegium Redakcyjnemu życzymy wszelkiej pomyślności osobistej.

W imieniu pracowników, doktorantów i studentów

 

ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski

Dyrektor Instytutu Pedagogiki

 

ks. dr hab. Stanisław Chrobak prof. ucz.

Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych

Czytaj więcej »

Legitymacje studenckie

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu.  Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Szczegółowe informacje

Czytaj więcej »

Godziny otwarcia dziekanatu WNP

Szanowni Państwo, w okresie pandemii dziekanat przyjmuje po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie: https://pedagogika.uksw.edu.pl/node/2261 w dniach
i godzinach:

poniedziałek w godz. 9:00-14:30

wtorek w godz. 9:00-14:30

środa w godz. 9:00-14:30

czwartek - dziekanat nieczynny

piątek w godz. 9:00-14:30

sobota (w dniu 17.10.2020 r.) w godz. 9:00-12:00 ; 12:30-14:30

Czytaj więcej »

Kontakt z dziekanatem - ważna informacja

Szanowni Studenci, w związku z Zarządzeniem Nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 przed przyjściem do dziekanatu należy wypełnić poniższy formularz w zależności od kierunku oraz rodzaju studiów oraz umówić się na godzinę przyjścia do dziekanatu.

 

Przed zgłoszeniem się do dziekanatu należy wydrukować, wypełnić i złożyć oświadczenie. Oświadczenie - szczegóły

Prosimy o zaopatrzenie się we własne artykuły piśmiennicze (długopis) i środki ochrony indywidualnej: maseczka ochronna/przyłbica itp. oraz rękawiczki jednorazowe.

Prosimy o zachowania na terenie Uczelni wymaganego dystansu 1,5 metra.

Prosimy o posiadanie przy sobie legitymacji studenckiej.

W dalszym ciągu rekomendujemy załatwianie wszystkich spraw związanych z tokiem studiów za pośrednictwem e-mail bądź telefonicznie.

Prosimy o umawianie się tylko w sprawach pilnych i niezbędnych.

Czytaj więcej »

Uroczyste rozdanie dyplomów magisterskich oraz wyróżnionych dyplomów licencjackich

Szanowni Państwo,

ze względu na aktualną sytuację pandemii w Polsce, z przykrością informujemy, że jesteśmy zmuszeni odwołać uroczyste wręczenie dyplomów w formie stacjonarnej.

Zapraszamy po odbiór dyplomów do dziekanatu po wcześniejszym umówieniu się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://pedagogika.uksw.edu.pl/node/2316

Czytaj więcej »

Informacja Dyrektora Niepublicznego Przedszkola UKSW

Szanowni Państwo, informujemy, że decyzją Dyrektora Niepublicznego Przedszkola UKSW od dnia 12.03.2020 r. do odwołania zawieszone zostają wszystkie praktyki studenckie realizowane w przedszkolu. Czytaj więcej »

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach