Unpublished
n.d.

Kontakt z dziekanatem - ważna informacja

Szanowni Studenci, w związku z Zarządzeniem Nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 przed przyjściem do dziekanatu należy wypełnić poniższy formularz w zależności od kierunku oraz rodzaju studiów oraz umówić się na godzinę przyjścia do dziekanatu.

 

Przed zgłoszeniem się do dziekanatu należy wydrukować, wypełnić i złożyć oświadczenie. Oświadczenie - szczegóły

Prosimy o zaopatrzenie się we własne artykuły piśmiennicze (długopis) i środki ochrony indywidualnej: maseczka ochronna oraz rękawiczki jednorazowe.

Prosimy o zachowania na terenie Uczelni wymaganego dystansu 1,5 metra.

Prosimy o posiadanie przy sobie legitymacji studenckiej.

W dalszym ciągu rekomendujemy załatwianie wszystkich spraw związanych z tokiem studiów za pośrednictwem e-mail bądź telefonicznie.

Prosimy o umawianie się tylko w sprawach pilnych i niezbędnych.

Czytaj więcej »

Godziny otwarcia dziekanatu WNP

Szanowni Państwo, w okresie pandemii dziekanat przyjmuje po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie: https://pedagogika.uksw.edu.pl/node/2261 w dniach
i godzinach:

poniedziałek w godz. 9:00-14:30

wtorek w godz. 9:00-14:30

środa w godz. 9:00-14:30

czwartek - dziekanat nieczynny

piątek w godz. 9:00-14:30

sobota (w dniu 17.10.2020 r.) w godz. 9:00-12:00 ; 12:30-14:30

Czytaj więcej »

Rozliczenie praktyk dyplomowych - specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą (III rok I stopnia, kierunek: Pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne)

W terminie do 15 maja br. rozliczenie praktyk dyplomowych w zastępstwie za p. dr Izabelę Gątarek, prowadzić będzie p. dr Elżbieta Kwiatkowska Czytaj więcej »

Zaproszenie

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych zaprasza studentów - wolontariuszy do współpracy na koloniach letnich w Laskach k. Warszawy. Kolonie rozpoczną się 4 lipca, kończą 14 lipca 2021 roku. Będą miały bardzo atrakcyjny program, rekreacyjny, sportowy i turystyczny. Szczegółowe informacje można uzyskać u kierownika kolonii Pana Roberta Mazurka, tel. 505 256 932. Potrzebnych jest sześć radosnych osób. Czytaj więcej »

Forum Pedagogiczne

Drodzy Autorzy, Recenzenci i Współpracownicy Forum Pedagogicznego.

Decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. nasz półrocznik Forum Pedagogiczne uzyskało 40 punktów (w pierwszej edycji posiadało 20 punktów). Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, poz. 30025).

Współtwórcom i Współpracownikom Czasopisma wyrażamy słowa wdzięczności i zapraszamy do dalszej współpracy i troski o Forum Pedagogiczne.

Zespół Redakcyjny

Legitymacje studenckie

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu.  Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Szczegółowe informacje

Czytaj więcej »

Informacja Dyrektora Niepublicznego Przedszkola UKSW

Szanowni Państwo, informujemy, że decyzją Dyrektora Niepublicznego Przedszkola UKSW od dnia 12.03.2020 r. do odwołania zawieszone zostają wszystkie praktyki studenckie realizowane w przedszkolu. Czytaj więcej »

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach