Pedagogika specjalna, moduł kształcenia: Pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturową

dr hab. Anna Fidelus prof. uczelni podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin” – 22.02.2021 r.
(budynek nr 21, Aula Schumana)