Z troską o zachowanie najwyższych standardów nauczania w kształceniu przyszłych nauczycieli, jak również z troską o rozwój badań nauczycieli akademickich w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Uniwersytecie zostało powołane Centrum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej (CEPW).

Do zadań Centrum należy:

 • wspieranie procesu kształcenia studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW poprzez umożliwienie kadrze Wydziału Nauk Pedagogicznych prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz obserwacji pedagogicznych ze studentami na terenie Niepublicznego Przedszkola UKSW;
 • realizacja praktyk i szkoleń dla studentów
www.przedszkole.uksw.edu.pl
 • podejmowanie inicjatyw badawczych skoncentrowanych na styku teorii z praktyką,  w szczególności: innowacje, eksperymenty, modyfikacje zaprojektowanych działań wychowawczych, wypracowanie modelowych wzorców kształcenia nauczycieli pracujących  z małymi dziećmi;
 • prowadzenie działań metodycznych, szkoleniowych i doradczych skierowanych do kadry nauczycielskiej,    wspierających rozwój i doskonalenie nauczycieli       wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej;
 • organizacja konferencji i modelowanie płaszczyzn wymiany doświadczeń, prezentowania najnowszych odkryć i badań oscylujących wokół problematyki rozwoju dziecka w każdym  z jego środowisk; 
ks. dr hab. prof. uczelni Janusz Surzykiewicz podczas Międzynarodowej konferencji naukowej „Dziecko we współczesnym świecie – wartość czy balas? Aspekty interdyscyplinarne” – zobacz więcej
 • podejmowanie działań wspierających rodziców dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola UKSW, jak również inne osoby – poprzez organizowanie różnego typu spotkań, tj.: wykłady, dyskusje, warsztaty, pokazy, które koncentrować się będą na wspomaganiu  i doskonaleniu postaw rodzicielskich oraz na rozwiązywaniu trudności, wynikających z danej sytuacji dziecka i rodziny.
 • Centrum realizuje swoje zadania w formie:
  • projektów naukowo-badawczych;
  • wykładów i seminariów;
  • studiów podyplomowych;
  • kursów dokształcających;
  • warsztatów;
  • szkoleń;
  • konferencji.