Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest wyższą uczelnią publiczną. Uniwersytet kształci ponad 9 tysięcy Studentów na 12 wydziałach i 43 kierunkach.

Uniwersytet posiada 13 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym (studia bezpłatne) i niestacjonarnym, zarówno na studiach jednolitych magisterskich, studiach pierwszego i drugiego stopnia. UKSW oferuje również możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych i doktoranckich. Większość z prowadzonych kierunków posiada certyfikaty jakości kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

UKSW prowadzi zajęcia w dwóch głównych Kampusach: przy ul. Dewajtis 5 na Bielanach oraz przy ul. Wóycickiego 1/3 na Młocinach. Trwa budowa trzeciego kampusu w Dziekanowie Leśnym – Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW, które zajmuje się łączeniem nauki z gospodarką oraz wdrożeniami.

Muzeum cyfrowe UKSW

Choćbyś przegrał całkowicie, zbierz się, zgarnij, dźwignij, zacznij od nowa! Spróbuj budować na tym, co w Tobie jest z Boga.

Kardynał Stefan Wyszyński
audio – teksty – fotografie

Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle i wzrok orli ku przyszłości (…).

Pamiętajcie – orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko (…).
– Pamiętajcie, że i Wy jesteście z pokolenia orłów.

Kardynał Stefan Wyszyński