Zapraszamy Państwa na studia podyplomowe: Edukacja Włączająca. Studia trwają trzy semestry. Studia są płatne. Zajęcia odbywają się w kampusie Uniwersytetu na ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie (Młociny).

Zajęcia odbywają się w systemie dwudniowych zjazdów, organizowanych zazwyczaj dwa razy w miesiącu w soboty i/lub niedziele. Studia są płatne.

Celem studiów jest przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry pedagogów specjalnych do profesjonalnego zarządzania i realizacji procesu edukacji włączającej.