Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Zagranicznej
 • dr hab. Anna Fidelus prof. uczelni- przewodnicząca
 • dr hab. Maria Boużyk prof. uczelni
 • dr Marlena Kilian
 • dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska
 • ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. uczelni
 • ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz prof. uczelni
 • dr Żaneta Tempczyk-Nagórka
Komisja ds. Organizacyjnych i Finansowych
 • ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski – przewodniczący
 • ks. dr hab. Zbigniew Babicki prof. uczelni
 • ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. uczelni
 • dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska
 • dr Martyna Czarnecka
 • mgr Monika Zawadzka
Komisja ds. Przewodów Doktorskich
 • ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski – przewodniczący
 • ks. dr hab. Stanisław Chrobak prof. uczelni
 • dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW
 • dr hab. Witold Starnawski prof. uczelni
 • dr Martyna Czarnecka
 Komisja ds. Procedury Habilitacyjnej i Profesorskiej
 • ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski – przewodniczący
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
 • ks. dr hab. Stanisław Chrobak prof. uczelni
 • dr hab. Witold Starnawski prof. uczelni
 • ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. uczelni
Komisja ds. oceny pracowników naukowo-dydaktycznych
 • ks. dr hab. Stanisław Chrobak prof. uczelni – przewodniczący
 • ks. dr hab. Zbigniew Babicki prof. uczelni
 • dr hab. Marzena Dycht prof. uczelni
 • ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. uczelni
 • dr Beata Krajewska
 • dr Ewa Kulawska