Imię
i nazwisko
Tytuł pracy, data wszczęcia oraz streszczeniePromotor oraz promotor pomocniczyRecenzenci
Anna ZgorzelskaWsparcie społeczne osób uzależnionych
w publicznych i niepublicznych placówkach lecznictwa odwykowego. Socjopedagogiczne studium porównawcze

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
dr hab. Michał Nowosielski

Promotor pomocniczy:
dr Kamila Zdanowicz-Kucharczyk
 
ks. Jerzy ŁawickiMiędzy tradycją a nowoczesnością. Koncepcje wychowania społecznego w ujęciu kardynała Stefana Wyszyńskiego


Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
dr hab. Anna Fidelus prof. uczelni

Promotor pomocniczy:
dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska
ks. prof. dr hab. Zbigniewa Marek – recenzja – szczegóły


dr hab. Alina Rynio prof. KUL – szczegóły
Małgorzata StarzyńskaWychowanie młodzieży w nauczaniu pasterskim prymasa Józefa Glempa w latach 1981-2007

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

Promotor pomocniczy:
dr Milena Kindziuk
 
ks. Jerzy DaneckiEdukacja medialna jako postulat pedagogiczny Jana Pawła II

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. uczelni

Promotor pomocniczy:
dr Beata Krajewska
 
Iwona WitulskaPrzyczyny samobójstw i prób samobójczych wśród młodzieży w warunkach anomii społecznej. Studium socjopedagogiczne

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
dr hab. Barbara Galas prof. uczelni

Promotor pomocniczy:
dr Żaneta Tempczyk-Nagórka
 
Anna SarbiewskaTworzenie partycypacyjnej kultury kształcenia na przykładzie szkolnych lekcji języka angielskiego. Studium przypadku

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. uczelni

Promotor pomocniczy:
dr Monika Maciejewska
 
Marzena SałygaKompetencje interpersonalne w działalności zawodowej pracowników administracji publicznej. Studium socjopedagogiczne.

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
dr hab. Barbara Baraniak prof. uczelni

Promotor pomocniczy:
dr Elżbieta Sternal
 
Iwona PilchowskaRola wsparcia pedagogicznego udzielanego przez rodziców i trenerów w procesie kształtowania się zasobów salutogenetycznych oraz jakości życia wśród dzieci i młodzieży

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz prof. uczelni

Promotor pomocniczy:
dr Maciej Ciechomski
prof. dr hab. K. Z. Kwieciński – recenzja – szczegóły


dr hab. Krystyna Ostrowska prof. uczelni (UW) – recenzja – szczegóły
Monika MydłowskaHierarchia wartości młodzieży przebywającej
w zakładach poprawczych

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
dr hab. Anna Fidelus prof. uczelni

Promotor pomocniczy:
dr Izabela Gątarek
 
Małgorzata MrózSłuchanie pedagogiczne jako model działania edukacyjnego wobec dziecka nieśmiałego w młodszym wieku szkolnym

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. uczelni

Promotor pomocniczy:
dr Jarosław Wiazowski
 
Anna Kropiewnicka-MielkoMłodzież licealna – jej system wartości i tożsamość kulturowa

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
dr hab. Barbara Galas prof. uczelni

Promotor pomocniczy:
dr Kinga Krawiecka
 
ks. Mateusz GodekPedagogia integralnego wychowania człowieka w ujęciu kardynała Mariana Jaworskiego

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
ks. dr hab. Stanisław Chrobak prof. uczelni

Promotor pomocniczy:
dr Maciej Ciechomski
 
Łukasz BurlingWspółpraca kuratora sądowego z pracownikiem socjalnym w realizowaniu zadań profilaktyczno-resocjalizacyjnych. Studium socjopedagogiczne

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. uczelni

Promotor pomocniczy:
dr Barbara Kałdon
 
Urszula Irena PankowskaEkosystem szkoły. Porównawcze studium etnopedagogiczne

Data wszczęcia: 26.09.2018
Promotor:
ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski

Promotor pomocniczy:
dr Elżbieta Kwiatkowska
 
Artur AleksiejukSwobodne Wychowanie w ujęciu Konstantina N. Wentcela (1857-1946) na tle rosyjskiej myśli pedagogicznej końca XIX i pierwszej połowy XX wieku

Data wszczęcia: 27.06.2018
Promotor:
dr hab. Renata Nowakowska-Siuta prof. ChAT

Promotor pomocniczy:
dr Monika Modrzejewska-Świgulska
 
Monika WolińskaPoczucie sensu życia w procesie readaptacji społecznej uwięzionych. Studium antropologiczno-pedagogiczne

Data wszczęcia: 27.06.2018
Promotor:
ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski

Promotor pomocniczy:
dr Żaneta Tempczyk-Nagórka
 
Małgorzata KopiczkoAspiracje życiowo-edukacyjne a środowisko rodzinne korzystające z programu Rodzina 500 plus. Studium socjo-pedagogiczne

Data wszczęcia: 28.06.2017
Promotor:
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

Promotor pomocniczy:
ks. dr Dariusz Tułowiecki
 
Joanna WockaEdukacja środowiska polonijnego w Stanach Zjednoczonych a kształtowanie jego tożsamości

Data wszczęcia: 31.05.2017
Promotor:
dr hab. Anna Fidelus prof. uczelni

Promotor pomocniczy:
ks. dr Zbigniew Babicki
 
Izabela Jolanta OlczakStymulowanie twórczości plastycznej uczniów w młodszym wieku szkolnym (Uwarunkowania motywacyjne)

Data wszczęcia: 18.11.2015
Promotor:
ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski

Promotor pomocniczy:
dr Kinga Krawiecka