STUDIA STACJONARNE

Dnia 2 grudnia br. dr Maciej Ciechomski odwołuje ćwiczenia z przedmiotu: Komunikacja w zawodzie nauczyciela (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna).
 
– dnia 09.12.2021 r. zostaną odpracowane zajęcia z 18.11.2021 r.
w godzinach 13.15-14.45 grupa II oraz 15.00-16.30 grupa I – sala 1523

– dnia 16.12.2021 r. zostaną odpracowane zajęcia z 02.12.2021 r.
w godzinach 13.15-14.00 grupa II oraz 15.00-15.45 grupa I – sala 1523
Dnia 30 listopada br. dr hab. M. Boużyk prof. ucz. odwołuje ćwiczenia z przedmiotu: Filozoficzne podstawy pedagogiki (pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna).
 
Ćwiczenia z przedmiotu: Filozoficzne podstawy pedagogiki, dla kierunku pedagogika specjalna będą odrabiane zdalnie (MS Teams) dnia 8 grudnia br. (środa) 8.00-9.30.

Ćwiczenia z przedmiotu: Filozoficzne podstawy pedagogiki, dla kierunku pedagogika będą odrabiane zdalnie (MS Teams) dnia 3 grudnia br. (piątek) godz. 13.00-13.45.

Ćwiczenia z przedmiotu: Filozoficzne podstawy pedagogiki (grupa I), dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będą odrabiane zdalnie (MS Teams) dnia 2 grudnia br. (czwartek) 9.00-9.45.

Ćwiczenia z przedmiotu: Filozoficzne podstawy pedagogiki (grupa II), dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będą odrabiane zdalnie (MS Teams) dnia 2 grudnia br. (czwartek) 8.00-8.45.
Socjologia zmian społecznych, odbędzie się zdalnie w następujących terminach:
1 grudnia br. (środa) 15.00-16.30
8 grudnia br. (środa) 15.00-16.30
Zajęcia poprowadzi ks. dr hab. Z. Babicki prof. ucz.
III rok, studia stacjonarne, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 
Zajęcia z Metodologii badań społecznych (ćwiczenia) grupa 2 – dr hab. Barbara Galas prof. uczelni – zostały jednorazowo przeniesione z czwartku na środę i będą prowadzone zdalnie
– terminy: 01.12.2021 r., 08.12.2021 r. godz. 9.45-11.15 (zastępstwo dr Beata Krajewska).
 
Zajęcia z Metodologii badań społecznych (ćwiczenia) grupa 1 – dr hab. Barbara Galas prof. uczelni – zostały jednorazowo przeniesione z czwartku na środę i będą prowadzone zdalnie
– terminy: 01.12.2021 r., 08.12.2021 r. godz. 11.30-13.00 (zastępstwo dr Beata Krajewska).
 
W pozostałych terminach zajęcia będą odbywały się wg planu czwartkowego.
Seminarium licencjackie, prowadzone przez dr K. Krawiecką, (III rok, studia stacjonarne, forma zdalna) – zamiast 03.12.2021 (piątek) odbędzie się:
02.12.2021 (czwartek), w godzinach 8:00 – 9:30
Konwersatorium pedagogiczne w języku angielskim na poziomie B2+: Selected problems of modern labour pedagogy, prowadzone przez dr A. Kulpa-Puczyńską, w grudniu będzie odbywało się zdalnie w następujących terminach:
 
6 grudnia br. (poniedziałek) – 13.15-14.45
13 grudnia br. (poniedziałek)  – 13.15-14.45
20 grudnia br. (poniedziałek) –  13.15-14.45
Zajęcia z przedmiotu:
Diagnozowanie i orzecznictwo zaburzeń rozwoju uczniów i trudności szkolnych (konwersatorium) – prowadzonego przez dr. Adama Rychlika, odbędą się zdalnie w następujących terminach:
17.01.2022 – 9.00-11.15
24.01.2022 – 9.00-11.15
Terminy zajęć, które były już ujęte w planie zajęć, pozostają bez zmian.
III rok, studia stacjonarne, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 
Zajęcia z Podstaw matematyki dla nauczycieli (ćwiczenia) grupa 1 – dr Joanna Kandzia – zostały przeniesione z wtorku na środę oraz poniedziałek i będą prowadzone zdalnie
– terminy: 24.11.br., 01.12.br., 08.12.br., 15.12.br. godz. 13.15-14.45 oraz 13.12.br. (poniedziałek) godz. 9.45-11.15
 
Zajęcia z Podstaw matematyki dla nauczycieli (ćwiczenia) grupa 2 – dr Joanna Kandzia zostały przeniesione z wtorku na środę oraz poniedziałek i będą prowadzone zdalnie
– terminy: 24.11.br., 01.12.br., 08.12.br., 15.12 br. godz. 15.00-16.30 oraz 20.12.br. (poniedziałek) godz. 9.45-11.15.
Dnia 10 grudnia 2021 r. oraz dnia 14 stycznia 2022 r. zajęcia z przedmiotu: Współczesne koncepcje pedagogiki przedszkolnej, prowadzone przez mgr S. Skorza, odbędą się w sali 1544.
Dnia 14 stycznia 2022 r. seminarium licencjackie prowadzone przez dr K. Krawiecką, odbędzie się w sali 1542.
W dniach 16-03.12.2021 r. dr A. Kulpa-Puczyńska odwołuje zajęcia oraz dyżur
Dnia 03.12.2021 r. zajęcia z przedmiotu: System prewencyjny Św. Jana Bosko odbędą się w budynku nr 23, sala 107 w następujących godzinach:
11:30-13:00 oraz 13:30-15:00.
Dnia 06.12.2021 r. zajęcia nie odbędą się.

STUDIA NIESTACJONARNE

W dniach 16-03.12.2021 r. dr A. Kulpa-Puczyńska odwołuje zajęcia oraz dyżur
W dniu 03.10.2021 (niedziela) dr Joanna Świderska odwołuje zajęcia z przedmiotu: Elementy statystyki dla pedagogów.
Zajęcia zostaną odrobione podczas V zjazdu – obydwie grupy będą miały podwójne zajęcia.