Wewnętrzne akty prawne od dnia 1 stycznia 2016 r. znajdują się w MONITORZE WNP

DECYZJE DZIEKANA WNP UKSW

2021/2022:

Decyzja nr 3/2021/2022 Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 01.10.2021 r. w sprawie wyznaczenia pełnomocnika dziekana do programu Erasmus+ – szczegóły

Decyzja nr 2/2021/2022 Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16.09.2021 r. w sprawie powołania opiekunów roczników na WNP – szczegóły

Decyzja nr 1/2021/2022 Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16.09.2021 r. w sprawie wyznaczenia pełnomocników dziekana ds. praktyk na WNP – szczegóły

2020/2021:

ZARZĄDZENIA DZIEKANA WNP UKSW

ROK AKADEMICKI 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 1/2020/2021
DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
w sprawie organizacji i warunków studiowania
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021

ROK AKADEMICKI 2019/2020

Zarządzenie Nr 2/2019/2020
 Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych
z dnia 19 marca 2020 roku
w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych
na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie


ZARZĄDZENIE NR 1/2019/2020
DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 1 października 2019 r. w sprawie organizacji i warunków studiowania
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020

ROK AKADEMICKI 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 1/2018/2019
DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 1 października 2018 r. w sprawie organizacji i warunków studiowania
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019

ROK AKADEMICKI 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 1/2017/2018
DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 1 października 2017 r. w sprawie organizacji i warunków studiowania
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018

ROK AKADEMICKI 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 2/2016/2017
DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 03.02.2017 r. w sprawie przygotowania, sposobu weryfikacji
i przyjęcia karty opisu przedmiotu w USOS


ZARZĄDZENIE NR 1/2016/2017
DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 1 października 2016 r. w sprawie organizacji i warunków studiowania
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017

ROK AKADEMICKI 2015/2016

ZARZĄDZENIE NR 1/2015/2016
DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2015 r. w sprawie organizacji i warunków studiowania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016

ROK AKADEMICKI 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 5/2014/2015
DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 12 maja 2015 r.
w sprawie powołania zespołów dydaktycznych ds. ewaluacji programów kształcenia

_________________

ZARZĄDZENIE NR 4/2014/2015
DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zapobiegania zjawiskom patologicznym

_________________

ZARZĄDZENIE NR 3/2014/2015
DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Promocji

_________________

ZARZĄDZENIE NR 2/2014/2015
DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Wydziałowego Koordynatora ds. Współpracy z Pracodawcami

_________________

ZARZĄDZENIE NR 1/2014/2015
DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie organizacji i warunków studiowania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015

ROK AKADEMICKI 2013/2014

ZARZĄDZENIE NR 4/2013/2014
DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie procedur przeprowadzania egzaminów i zaliczeń ustnych na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW

_________________

ZARZĄDZENIE NR 3/2013/2014
DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie szkolenia pracowników naukowo-dydaktycznych WNP

_________________

ZARZĄDZENIE NR 2/2013/2014
DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 20 października 2013 roku
w sprawie przeprowadzania hospitacji zajęć na Wydziale Nauk Pedagogicznych

_________________

ZARZĄDZENIE NR 1/2013/2014
DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 16 września 2013 r.
w sprawie organizacji i warunków studiowania
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014

ROK AKADEMICKI 2012/2013

ZARZĄDZENIE NR 1/2012/2013
DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 3 października 2012
w sprawie organizacji i warunków studiowania
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2012/2013

_________________

Zarządzenie nr 2/2012/2013
Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 09.01.2013 r.
w sprawie: szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów prowadzonych
na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW

_________________

Zarządzenie nr 3/2012/2013
Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z 9 stycznia 2013 r.
w sprawie określenia zasad i procedur doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW


_________________

Zarządzenie nr 4/2012/2013
Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych z dnia 20.02.2013 r.
w sprawie kontroli prac dyplomowych w Internetowym Systemie Antyplagiatowym na Wydziale Nauk Pedagogicznych