Absolwenci innych kierunków niż Pedagogika/Pedagogika specjalna/ Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, którzy podejmą studia na kierunku Pedagogika, moduł kształcenia: Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka, Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika pracy z zarządzaniem personelem – zobowiązani będą w okresie 2 lat studiów, uzupełnić efekty uczenia się przewidziane dla kierunku Pedagogika.

Student uzupełniający efekty uczenia się zobowiązany będzie uzyskać zaliczenie dodatkowych przedmiotów. Uzupełnianie efektów uczenia się jest płatne.

  • studia stacjonarne: 1 ECTS – 200 zł
  • studia niestacjonarne: 1 ECTS – 66 zł