OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

PEDAGOGIKA – STUDIA STACJONARNE

STOPIEŃ I

rok I – dr Michał Paluch

rok II – dr hab. Maria Boużyk prof. uczelni

rok III – dr hab. Edyta Wolter prof. uczelni

STOPIEŃ II

rok I – dr Beata Krajewska

rok II – dr Martyna Czarnecka

PEDAGOGIKA – STUDIA NIESTACJONARNE

I STOPIEŃ

rok I – ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. uczelni

rok III – dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij

II STOPIEŃ

rok I – dr hab. Witold Starnawski prof. uczelni

rok II – dr hab. Barbara Galas prof. uczelni

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA –
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Studia stacjonarne:

I rok – dr Michał Paluch

II rok – mgr Katarzyna Błażejewska

III rok – dr Izabela Gątarek

Studia niestacjonarne:

rok I – rok I – ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. uczelni

rok II – dr Marlena Kilian

rok III – dr Kinga Krawiecka

PEDAGOGIKA SPECJALNA –
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Studia stacjonarne:

I rok – dr Michał Paluch

II rok – mgr Ewelina Ligęza