STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
Rozpoczęcie rekrutacji 15 czerwca 2021 r.  

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA
Rozpoczęcie rekrutacji 1 czerwca 2021 r.

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z AKTYWNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ
Rozpoczęcie rekrutacji 1 czerwca 2021 r.

TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM
Rozpoczęcie rekrutacji 1 czerwca 2021 r.