Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia są płatne. W roku akademickim 2021/2022 czesne wynosi: 2000 zł. za semestr.

Opłaty dokonuje się na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymuje się podczas zawarcia z Uczelnią umowy o warunkach o odpłatnościach za studia podyplomowe.

Możliwości regulowania należności:

a) opłata jednorazowa z góry za cały rok

b) w dwóch ratach semestralnych