Koordynator wydziałowy

dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska

a.kulpa-puczynska@uksw.edu.pl

Dyżury:

wtorek w godz. 13.45-14.45 (do 23.11)
wtorek w godz. 12.00-13.00 (od 30.11)
niedziela w godz. 12.30-13.00 (w terminach zajęć studiów niestacjonarnych)
Budynek nr 15, pokój 1505

http://www.erasmus.org.pl/

http://www.dwm.uksw.edu.pl/