1. Zarejestrowanie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydata).

www.irk.uksw.edu.pl

 • założenie konta
 • uzupełnienie danych osobowych
 • wprowadzenie wyników egzaminów maturalnych
 • zapisanie się na wybrany kierunek studiów

2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na pierwszy rok studiów wynosi 85 zł.

Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na kilka kierunków lub specjalności studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych zostaje zwolniony z pełnej płatności za rejestrację: za pierwszy zapis na kierunek lub specjalność wnosi opłatę w wysokości 85 zł, za każdy następny kierunek lub specjalność – 60 zł, odrębnie w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

3. Oczekiwanie na ogłoszenie wyników i tzw. status kwalifikacji.

 • “zakwalifikowany” – Kandydat może składać dokumenty w wyznaczonych dniach (patrz harmonogram rekrutacji)
 • “wpisany na listę rezerwową” – kandydat oczekuje na ewentualne przesunięcie listy rankingowej, chyba, że na jego koncie widnieje wyraźny komunikat o możliwości złożenia dokumentów w I turze (patrz harmonogram rekrutacji)
 • “niezakwalifikowany” – kandydat nie bierze dalszego udziału w procesie rekrutacji.

4. Dokonanie opłaty za Elektroniczną Legitymację Studenta (ELS).

Opłatę należy dokonać na indywidualny numer rachunku, który jest w podaniu o wydanie ELS. Podanie jest generowane z IRK razem z ankietą Kandydata.

opłata za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenta – 22 zł

5. Złożenie dokumentów.

 • ankieta kandydata wraz z podaniem o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenta (wydrukowane z IRK, podpisane)
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości
 • kserokopia świadectwa dojrzałości
 • potwierdzenie dokonania opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15

pokoje: 1505A, 1505, 1504

Zgodnie z harmonogramem oraz informacją na indywidualnym koncie w IRK,

w godzinach 9.00-12.00, 12.30-14.00;