Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie do zajmowania stanowiska nauczyciela i wychowawcy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.


Absolwent może również podjąć pracę w różnych instytucjach edukacyjnych,
opiekuńczych, wychowawczych zajmujących się pracą na rzecz edukacji i rozwoju dzieci.