Gratulacje

Drodzy Autorzy, Recenzenci i Współpracownicy Forum Pedagogicznego.

Decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. nasz półrocznik Forum Pedagogiczne uzyskało 40 punktów (w pierwszej edycji posiadało 20 punktów). Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, poz. 30025).

Współtwórcom i Współpracownikom Czasopisma wyrażamy słowa wdzięczności i zapraszamy do dalszej współpracy i troski o Forum Pedagogiczne.

Zespół Redakcyjny