Dyrektor Instytutu Pedagogiki:
ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski

Kontakt e-mail: j.michalski@uksw.edu.pl ; instytutpedagogikiuksw@gmail.com

wtorek w godz. 13:00-14:00 (co 2 tygodnie)
Budynek nr 15, p. 1505A

Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki:
ks. dr hab. Zbigniew Babicki prof. uczelni

Kontakt e-mail: z.babicki@uksw.edu.pl; instytutpedagogikiuksw@gmail.com

wtorek w godz. 11.15-12.15
sobota w godz. 14.45-15.15 (w terminach zajęć studiów niestacjonarnych)
Budynek nr 15, p. 1505A