PEDAGOGIKA SPECJALNA, studia jednolite magisterskie, 5-letnie


PEDAGOGIKA, studia II stopnia

  • moduł kształcenia: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (dla Absolwentów studiów licencjackich kierunku Pedagogika, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;
    • limit dodatkowych miejsc: 20;


PEDAGOGIKA, studia I stopnia, 3-letnie, 4000 zł – jeden rok studiów


PEDAGOGIKA, studia II stopnia, 2-letnie, 4000 zł – jeden rok studiów

  • moduł kształcenia: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (dla Absolwentów studiów licencjackich kierunku Pedagogika, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;
    • limit dodatkowych miejsc: 20;

informacja dla Absolwentów studiów licencjackich innych kierunków niż Pedagogika / Pedagogika specjalna


Należy zarejestrować się na kierunek. Moduł kształcenia deklarowany będzie podczas składania dokumentów.

Warunkiem uruchomienia modułu jest zainteresowanie minimum 20 osób. Rekrutacja dodatkowa została uruchomiona na modułach kształcenia, w których prognozujemy, że zainteresowanie modułem osiągnie wymagane minimum lub minimum zostało już osiągnięte.