Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie
ks. dr hab. Stanisław Chrobak prof. uczelni

 

Kontakt:
tel.: (22) 569-96-73
e-mail: s.chrobak@uksw.edu.pl
p. 1508

dyżury:

Wtorek w godz. 12.00 – 13.00;

Czwartek w godz. 12.30 – 13.30;

Sobota w godz. 13.15 – 14.00 (w terminach zajęć studiów niestacjonarnych)

 

 

Prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie
dr Ewa Kulawska

 

Kontakt:
tel.: (22) 569-96-74
e-mail: e.kulawska@uksw.edu.pl
p. 1507

dyżury:

czwartek w godz. 12.30 – 13.30
sobota w godz. 11:15 – 12.00 oraz 12: 30 – 13:30 (w terminach zajęć studiów niestacjonarnych)
Budynek nr 15, p. 1507