ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski – kierownik Katedry


dr hab. Maria Boużyk prof. uczelni

dr hab. Barbara Galas prof. uczelni

ks. prof. dr hab. Adam Skreczko


dr hab. Witold Starnawski prof. uczelni


dr Michał Paluch

Umowa zlecenie:

ks. dr hab. Kazimierz Gryżenia