ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. uczelni- kierownik katedry

ks. dr hab. Zdzisław Struzik prof. uczelni

 
dr hab.Edyta Wolter prof. uczelni

Umowa zlecenie:

dr Barbara Głasek