Regulamin Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie – szczegóły
Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie

ks. dr hab. Stanisław Chrobak prof. uczelni – Dziekan WNP

dr Ewa Kulawska – Prodziekan WNP

ks. dr hab. Zbigniew Babicki prof. uczelni

dr hab. Barbara Baraniak   prof. uczelni

dr hab. Maria Boużyk  prof. uczelni

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

dr hab. Marzena Dycht   prof. uczelni

dr hab. Anna Fidelus   prof. uczelni

dr hab. Barbara Galas  prof. uczelni

prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski

ks. dr hab. Jan Niewęgłowski  prof. uczelni

dr hab. Witold Starnawski  prof. uczelni

ks. dr hab. Dariusz Stępkowski  prof. uczelni

prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek

ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz  prof. uczelni

dr hab. Edyta Wolter prof. uczelni

dr Martyna Czarnecka

dr Izabela Gątarek

dr Kinga Krawiecka

dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska

mgr Monika Zawadzka

Kinga Kwiatkowska