Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński  – kierownik Katedry

Prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek

 
ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. uczelni

Umowa zlecenie:

mgr Monika Nowosielska