dr hab. Marzena Dycht prof. uczelni – kierownik


prof. dr hab. Jacek Błeszyński


prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

Adiunkci:


dr Marlena Kilian


dr Kinga Krawiecka


dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij

Umowa zlecenie:

mgr Marzanna Graff

dr Jarosław Wiazowski