ks. dr hab. Zbigniew Babicki prof. uczelni – kierownik


dr hab. Barbara Baraniak prof. uczelni

Adiunkci:

dr Beata Krajewska


dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska

dr Katarzyna Stankiewicz

Umowa zlecenie:
dr Barbara Małgorzata Kałdon

mgr Beata Sapiejewska-Dąbrowska

mgr Artur Pięta