Kierownik:  dr hab. Anna Fidelus prof. uczelni


dr hab. Agnieszka Regulska prof. uczelni


dr Joanna Ossowska


dr Żaneta Tempczyk-Nagórka


mgr Ewelina Ligęza

Umowa zlecenie:

mgr Krystyna Mucha

dr Konrad Wierzbicki