Kierownik: ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz prof. uczelni

 
dr Martyna Czarnecka

dr Kamil Kuracki

dr Agnieszka Klimska

dr Marcin Klimski

dr Marek Kulesza

Umowa zlecenie:

dr Maciej Ciechomski

mgr Łukasz Kowalski

dr Małgorzata Starzomska-Romanowska

mgr Agnieszka Świątek

dr Joanna Świderska

mgr Michał Winczek