Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia
 • dr hab. Marzena Dycht prof. uczelni – przewodnicząca
 • dr hab. Maria Boużyk prof. uczelni
 • dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska
 • dr Izabela Gątarek
 • dr Kinga Krawiecka
 • mgr Katarzyna Błażejewska
Wydziałowa Komisja Dydaktyczna
 • dr hab. Marzena Dycht prof. uczelni
 • dr Beata Krajewska
 • dr Ewa Kulawska
 • dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij
Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych i Odznaczeń
 • dr hab. Witold Starnawski prof. uczelni – przewodniczący
 • dr hab. Maria Boużyk prof. uczelni
 • ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. uczelni
 • dr hab. Edyta Wolter prof. uczelni
Wydziałowa Komisja do Oceny Pracowników Badawczo-Dydaktycznych, Badawczych i Dydaktycznych
 • ks. dr hab. Stanisław Chrobak prof. uczelni – przewodniczący
 • ks. dr hab. Zbigniew Babicki prof. uczelni
 • dr hab. Edyta Wolter prof. uczelni
 • ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. uczelni
 • dr hab. Witold Starnawski prof. uczelni
 • dr Żaneta Tempczyk-Nagórka
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
 • dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij – przewodnicząca
 • dr Izabela Gątarek – z-ca przewodniczącego
 • dr Martyna Czarnecka
 • mgr Ewelina Ligęza

Obsługa administracyjna:

 • mgr Monika Zawadzka – sekretarz
 • mgr Agnieszka Baranowska
 • mgr Monika Mazurkiewicz
 • mgr Irmina Pasternacka

Przedstawiciel studentów:

Justyna Idzikowska

Przedstawiciel Wydziału do spraw komunikacji i promocji
 • ks. dr hab. Zbigniew Babicki prof. uczelni
Przedstawiciel Wydziału w Radzie Naukowej Wydawnictwa Naukowego UKSW
 • ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. uczelni