Członkowie Rady Dyscypliny Pedagogika:

ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski – Dyrektor Instytutu Pedagogiki

ks. dr hab. Zbigniew Babicki profesor uczelni – Wicedyrektor Instytutu Pedagogiki

dr hab. Barbara Baraniak profesor uczelni

prof. dr hab. Jacek Błeszyński

dr hab. Maria Boużyk profesor uczelni

ks. dr hab. Stanisław Chrobak profesor uczelni

dr hab. Marzena Dycht profesor uczelni

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

dr hab. Anna Fidelus profesor uczelni

dr hab. Barbara Galas profesor uczelni

ks. dr hab. Jan Niewęgłowski profesor uczelni

dr hab. Witold Starnawski profesor uczelni

ks. dr hab. Dariusz Stępkowski profesor uczelni

ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz profesor uczelni

dr hab. Edyta Wolter profesor uczelni

dr hab. Agnieszka Regulska profesor uczelni

ks. prof. dr hab. Adam Skreczko

dr Martyna Czarnecka

dr Izabela Gątarek

dr Kinga Krawiecka

dr Ewa Kulawska

dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska

mgr Dominika Zając